Vrijheid van Kunst, Kunstvrijheid en mogelijke wettelijke gevolgen

0 reacties

Goede dag,

ik heb een vraag m.b.t. de vrijheid van kunst, de kunstvrijheid en de wettelijke aansprakelijkheid van kunstenaars in het algemeen.

Worden kunstenaars door de wetgever in het bijzonder beschermd voor hun artistieke uitingen?

Via Wikipedia vond ik het volgende citaat:
"De bescherming van de vrijheid van kunst wordt niet via een expliciete bepaling in de Nederlandse Grondwet beschermd. Daarbij accepteert de Nederlandse rechtspraak de kunstexceptie op zich niet, juridisch kunstexceptie als zelfstandige rechtvaardigingsgrond genoemd. Daarbij volgt uit jurisprudentie uit 1988, dat Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de strafrechtelijke vervolging van kunstenaars niet verbiedt, wanneer enkel door middel van een kunststuk een strafbaar feit is begaan."

Ik vind deze uitspraak nogal wat verwarrend aangezien er toch wel de zogenaamde 'artistieke vrijheid' bestaat (zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Artistieke_vrijheid ).

Stel dat een kunstenaar bijvoorbeeld maatschappelijke kritiek in zijn kunst inbed, bijvoorbeeld zoals in het navolgende werk van Mathijs Hendrix (zie hier: https://fransmuthert.wordpress.com/2011/08/01/nujij-en-de-cartoonrellen/ ). Geert Wilders werd hier op grond van zijn uitspraken tegen moslems en buitenlanders door de kunstenaar in een nazi-uniform geschildert. In Duitsland mag dat (afgezien van de zichtbare Swastika) wel op basis van het Grundgesetz (grondwet), in Nederland blijkt echter geen grondwet te bestaan wat een kunstenaar zoals Hendrix expres beschermt in zijn vrijheid van meningsuiting en zijn artistieke vrijheid.

Kan een kunstenaar als Hendrix voor zo een werk dan wel wettelijk worden achtervolgd en bestraft? Bijvoorbeeld in een situatie waarin de geschilderte Wilders (hypothetisch) aangifte doet voor een belediging? Hoe staat dat weer in verhouding met Artikel 7 Grondwet (vrijheid van meningsuiting)?

Zou interessant zijn om hierover wat meer informatie te kunnen krijgen wat uiteindelijk zwaarder weegt in het debat om de artistieke vrijheid en de vrijheid van kunst, zijn er volgens Art. 7 lid 3 Grondwet toch in principe alle vormen van censuur verboden.

dinsdag 9 februari 2016