Wie is aansprakelijk voor het naleven van het bestimmingsplan?

5 reacties

Geachte leden,
Allereerst will ik mij excuseren voor mij schlechts Nederlands, ik leer u taal nog en hoop u begijpt wat ik bedoel.

Ik heb een vraag met betrekking tot bestuursrecht.

Wie is aansprakelijk voor het naleven van het bestimmingsplan?

Feit:
Het gaat om een vakantiehuizen met de bestimming recreative verblijf in dit saizoenarbeider gehuisvest worden.

Uitreksel van het gemeente schrijfen

Bestimming
Voor het perceel geldt de beheersverordening ‚Buitengebied xy‘ (hierna: `de beheersverording). Gelet op artikel 2.1 van de beheersverording, dat verwijst naar het bestimmingsplan `Buitengebied 1989, tweede herziening´(hierna:`het bestimmingsplan´), heeft het perceel de bestimming `Verblijfsrecreatie Voorzieningen V´.

Artikel 44 lid 1 van het bestimmingsplan bepaalt dat het verboden is de in dit plan begrepen grond en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken voor een doel of een wijze stijdig met de opgenomen regels in het bestimmingsplan. Artikel 19, lid 1 van het bestimmingsplan bepaalt namelijk dat deze grond alleen voor recreatieve doeleinden mogen worden gebruikt.

De gemeente heeft een controles uitgevoerd en personen aangetroffen die hun recreatiewoning niet voor recreative doeleinden gebruiken. De personen zijn hierop aangeschreven en moeten binnen 8 weken vertrekken.

Het problem is, het komen onmiddellijk nieuwe arbeider omdat het schrijfen van de gemeente persoonsgebonden is.

Vraag:
Mijn vraag is, is alleen de huurder aansprakelijk of ook de verhuurder?
Is er een artikel in het wet?

Op het webpagina van de gemeente heb ik iets gevonden
Vraag:
Ik heb een recreatiewoning die ik wil verhuren. Mag dat?
Antwoord:
Ja, maar alleen voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning. Als u wilt verhuren voor permanente bewoning, dan mag dat alleen als dat volgens het bestemmingsplan mag.

Bron faq webpagina

Groetje
Detlef

donderdag 23 oktober 2014