Wij hebben tijdens de staking van TNT post een belangrijke brief gemist, wat kunnen we doen

8 reacties

Tijdens de staking van 9,10 en 11 december 2010 is een oproep voor keuring van het CBR niet aangekomen. Niet via de reguliere post en ook niet aangetekent. ( Er wordt altijd een brief via de reguliere post verstuurd en dezelfde brief wordt aangetekent verstuurd) TNT zegt dat de brief is aangeboden maar dat men niet thuis was. Ook de reguliere brief is niet ontvangen. DUS GEEN VAN BEIDE. De aangetekende brief is in depot bewaard en na 3 weken retour gestuurd naar het CBR als zijnde niet opgehaald. Echter is er nooit een bericht in de brievenbus gevonden dat deze brief is aangeboden. Alle brieven voor 9 december en alle brieven na de 12e december zijn gewoon ontvangen.Er is voor deze keuring een bedrag van € 940,- betaald. Dit bedrag is betaald omdat er juist gehoor gegeven wilde worden aan het onderzoek. Het CBR zegt nu het rijbewijs ongeldig te verklaren omdat er onvoldoende is meegewerkt aan het onderzoek. Een bezwaarschrift hiertegen is ongegrond verklaard. Onze vraag is nu: kunnen wij hiertegen nog iets doen? Bij CBR of TNT.

dinsdag 14 juni 2011