Wonen in instelling en WA

0 reacties

Stel je hebt een meerderjarig verstandelijk beperkt kind. Hij/zij woont in een instelling. Dit kind heeft last van boze aanvallen, omdat het de wereld om hem/haar heen niet goed snapt en zijn/haar frustratie eruit gooit. In zo'n bui is een TV van de instelling gesneuveld. Wie is er dan aansprakelijk voor de veroorzaakte schade? Volgens de instelling de WA van de jongere zelf. Maar die gooit het op moedwil en weigert te vergoeden.

Ik zou zeggen dat een instelling ingericht is op de doelgroep waarmee zij werken en daar passende verzekering voor heeft afgesloten. Een verstandelijk beperkt iemand kan toch niet toerekeningsvatbaar zijn voor zijn gedrag? Heeft er iemand genoeg verstand van juridische en/of verzekeringszaken om mij daarop het antwoord te kunnen geven? Tot nu toe heeft het inwinnen van informatie bij het juridisch loket van mijn woonplaats me niets opgeleverd. Contact met de juridische afdeling van een willekeurige verzekeringsmaatschappij gaf ook geen uitsluitsel, hoogstens aannames.

Op internet vind ik tegenstrijdige berichten. De inboedel in eigendom van de instelling zou door de instelling zelf verzekerd moeten zijn. Op andere pagina's staat weer dat een kind van nog geen 21 het via WA van ouders zou moeten verhalen (waar hij/zij dan nog op de polis zou moeten staan).

Bij voorbaat dank voor het meedenken.

dinsdag 11 februari 2014