Betalen voor gemaakte kosten nadat de gespecificeerde offerte sterk afwijkt van eerste offerte

1 reactie

Beste,

Er is tussen ons en een hovenier een dispuut over het betalen van de gemaakte kosten voor het opstellen van een offerte. Het gaat om het volgende:

Wij hebben samen met onze buren van onze rijtjeswoning (7 gezinswoningen) een offerte opgevraagd bij een hovenier voor het plaatsen van een schutting. Destijds - november 2013 - is er door de bewoners gemeten - met behulp van kennissen die werken in het vakgebied van meten - en zijn de benodigde gegevens verstrekt aan de hovenier welke een offerte gemaakt op basis van onze afmetingen en onze wensen. Dit was 70 meter aan schutting plus 6 deuren. In totaliteit afgerond € 6.000 voor zeven woningen. Hierbij was de specificatie als volgt:

70 meter aan schuttingen: € 4.000
Deuren en overige: € 2.000

Onze verwachting was dat de hovenier een gespecificeerde offerte op te maken per gezinswoning. Omdat de onderlinge tuinen nogal verschillen in breedte en lengtematen hebben wij verzocht de hovenier een gespecificeerde offerte op te laten stellen. Hiervoor gaf de hovenier aan dat het meten en bezoeken van de locatie een geschikte optie was. Dit leek ook ons de meest juiste en gebruikelijke weg. Voor het opmeten vroeg de hovenier echter € 150.

Het vragen van het kosten voor het opmeten zorgde voor veel onrust en discussie binnen de groep van de buren in november en hebben daarom toen geen verdere toezeggingen gedaan richting de hovenier. Als buren hebben wij verdere onderzoek gedaan naar deze hovenier maar kwamen uiteindelijk tot de conclusie om toch een meting te laten uitvoeren door deze hovenier gezien de eerste gunstige offerte die wij ontvangen hadden. Mede door een bezoek van mij aan de hovenier op de vestigingsplaats van de onderneming en de servicegerichtheid. Op de verkooplocatie van de onderneming is toen de bestaande offerte nog eens doorgenomen, aangegeven wat de bedoelingen waren van het inmeten en is aangegeven dat de prijzen van de eerste offerte gehanteerd zouden worden met uitzonderingen van eventuele kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een deur van 110 cm i.p.v. de 100 cm die in de offerte opgenomen was. Dat hierdoor de offerte iets zou afwijken hebben wij ons als bewoners gerealiseerd en waren hiervan bewust. Echter, door de gedane eerste metingen was ons ook duidelijk dat er geen grote wijzigingen in de prijs zouden optreden als gevolg van het inmeten.

Zo hebben wij in februari 2014 de hovenier opnieuw benaderd voor het inmeten van onze tuinen en de plek te bezoeken om zo een gespecificeerde offerte per woning te maken. Dat is afgelopen zaterdag (1 maart 2014) gebeurd en gisteren (3 maart 2014) hebben wij de offerte ontvangen. Tijdens het opmeten is duidelijk door de hovenier gecommuniceerd dat de eerste meting - gedaan door de bewoners zelf - van 70 meter klopte en ook onze wensen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste offerte. De nieuwe offerte zou dus, vanuit ons perspectief benaderd, nooit veel kunnen afwijken van de eerdere gedane offerte.

Dat viel dus tegen toen wij de nieuwe offerte ontvingen. De nieuwe offerte is opnieuw ongespecificeerd. Ditmaal is er uitsluitend een totaalprijs per woning gegeven. Als ik vervolgens de prijzen per woningen optel beloopt de totale offerteprijs € 8.000. Zo'n € 2.000 duurder dan de offerte in november 2013 die gehanteerd zou worden conform mondelinge afspraken in februari 2014. Wij voelen ons dan ook opgelicht door de hovenier. Het mag duidelijk zijn. Wij gaan als rijtjeswoningblok niet verder in zee met deze hovenier.

Echter gaan wij nu in de toekomst tegen een probleem aanlopen. De kosten voor het inmeten zullen na verwachting aan ons in rekening gebracht gaan worden gezien de mondelinge afspraak die wij gemaakt hebben. Wij vragen echter toch af of de hovenier nu alsnog de kosten in rekening mag brengen rekening houdend dat wij verzocht hebben om een gespecificeerde offerte per woning welke wij niet hebben ontvangen en dat de prijs van de eerste offerte sterk afwijkt van de tweede offerte. Wij hebben namelijk het idee dat wij middels een te lage eerste offerte zijn "gelokt" voor het aanvragen van een tweede offerte.

Graag lees ik uw reactie.

dinsdag 4 maart 2014