Conflict over afronding verbouwing, daarom restbedrag niet betaald. Ik word nu gedaagd; kan ik tegeneis stellen?

2 reacties

Drie jaar geleden heb ik een nieuwe badkamer laten plaatsen en vloerverwarming in de keuken laten plaatsen. De verbouwing zelf duurde door o.a. allerlei klachten over fouten in plaatsing en kwaliteit van werk, veel langer dan afgesproken. Na 4 maanden vond aannemer dat hij klaar was, maar had ik wij nog een hele waslijst aan klachten. Destijds uiteindelijk tot een overeenkomst gekomen wat hij nog zou herstellen en doen (o.a. levering originele aankoopnota’s) en wat wij nog zouden betalen als aan alles voldaan was. Dat laatste is nooit gebeurd, ergo ik heb het afgesproken restantbedrag nooit betaald. Nu daagt hij mij voor de rechter en vordert het volledige bedrag, danwel het afgesproken deelbedrag. Hij heeft echter nog steeds niet voldaan aan alles wat was afgesproken (ik heb bijv. nooit de originele nota’s ontvangen. Dat de kwaliteit van het geleverd werk miserabel is blijkt uit de staat van de badkamer en keuken: tegels staan los van de muur, water lekt uit de douche naar beneden en loopt langs de keukenmuur etc. Wat kan ik doen? Ik heb geen vertrouwen in de capaciteiten van deze aannemer, dus zou liever een ander het herstel laten doen. Maar kan ik in de zitting waarin hij mij daagt om betaling eist, wel een tegeneis stellen?

woensdag 19 oktober 2011