Conflict rijschool. Hoe los ik dit op?

4 reacties

Een vraag, een paar maanden geleden (december 2014) heb ik voor mijn zoon een rijlespakket gekocht van 20 rijlessen, gratis proefles en een examen. Nadat mijn zoon de helft van de rijlessen er op had zitten begon de instructeur over de vervolglessen en de betaling daarvan. Ik had bij aankoop van het pakket al aangegeven de vervolglessen per les te willen betalen. Nu begon de instructeur alsmaar tegen mijn zoon dat hij wilde dat ik dat vooruit ging betalen. Nogmaals aangegeven dat ik ze per les ging betalen. Daarna is het fout gegaan, hij begon tijdens de lessen de zeuren tegen mijn zoon over mensen die de lessen niet wilde betalen, over alleenstaande moeders met een uitkering, dat die maar geen rijlessen voor hun kind moeten doen (ben inderdaad een alleenstaande moeder met gedeeltelijk een uitkering middels de Algemene Nabestaande Wet) en meer van dat soort vervelende opmerkingen. Ook werd hij erg snel boos en vertelde bijvoorbeeld de ene week dat mijn zoon te vroeg schakelde en als mijn zoon dat dan daarna anders deed was het ook weer niet goed. Mijn zoon heeft ADD, dit is gelijk aangegeven aan de instructeur. Ook een voorbeeld, mijn zoon moest "straatje keren"en deed dat volgens de instructeur niet zoals hij dat geleerd had waarop mijn zoon antwoordde dat hij dat helemaal nog niet geleerd had, waarop de instructeur boos werd. Of wanneer mijn zoon op een weg waar hij 60 mocht rijden dat ook deed en dat de instructeur "voelde" dat mijn zoon geen 60 reed. Nu moet ik toegeven dat mijn zoon op zulke momenten best wat snauwerig kan reageren. De instructeur kon daar niet mee omgaan, terwijl hij bij begin heeft aangegeven dat hij juist heel goed kon omgaan met jongeren met ADD/ADHD of ASS. Mijn zoon ging met steeds meer tegenzin naar rijles. Tijdens zijn 21e les (die dus nog bij het pakket hoorde, 20 + proefles = 21 lessen) moest mijn zoon deze les betalen want zijn proefles was niet meer gratis omdat wij de vervolglessen per les gingen betalen. Mijn zoon en instructeur kregen hierover woorden en mijn zoon heeft toen het lesgeld de auto ingesmeten en is boos weggelopen, had hij niet moeten doen, is fout van mijn zoon. Ik heb daarop naar de instructeur een berichtje gestuurd en daarin aangegeven dat ik een gesprek wilde. De instructeur reageerde niet echt vriendelijk. Hij heeft een week lang niets meer laten horen en vlak voor de volgende les eiste hij dat mijn zoon zijn excuses zou aanbieden, een gesprek achtte hij niet nodig. Ik heb een bericht teruggestuurd dat mijn zoon uiteraard zijn excuses zou aanbieden maar dat ik een gesprek wel nodig achtte. Hij gaf aan niet veel tijd te hebben voor een gesprek. Ik ben met mijn zoon meegelopen naar de lesauto, mijn zoon heeft netjes zijn excuses aangeboden. Met de instructeur viel niet echt te praten en hij gaf aan dat hij mijn zoon niet verder les wilde geven. Ik zei hem dat wij nog een examen van hem tegoed hadden. Hierover gaf hij aan dat wanneer mijn zoon mocht afrijden, hij het examen zou aanvragen en zou zorgen dat zijn auto bij het CBR zou zijn op de betreffende dag. Ik heb diezelfde middag nog contact opgenomen met het CBR om te vragen wat verstandig was in deze zaak. Overigens heb ik de naam van de rijschool niet vermeld. Zij vonden het verstandiger als de instructeur het examengeld zou teruggeven zodat mijn zoon kon afrijden in de auto waar hij verder zou gaan met lessen. Ik heb hierover een bericht naar de instructeur gestuurd maar kreeg geen antwoord. Na een week nog een bericht gestuurd met de vraag of hij het geld wilde overmaken naar mijn rekening, ook daar heb ik geen antwoord op gekregen. Vandaag heb ik dan maar een bericht gestuurd dat hij het examen kon gaan aanvragen voor mijn zoon. Als antwoord kreeg ik dat hij dat niet ging doen en als uitleg kreeg ik mijn vorige berichtjes meegestuurd. Aangegeven dat ik het hier niet mee eens ben en dat ik nog een examen tegoed heb en dat hij dat of kan aanvragen of terug kan betalen. Tot nu toe heeft hij hier nog niet op gereageerd. Nu wil ik maandag telefonisch contact gaan opnemen, maar ik wil graag weten wat mijn rechten zijn. Overigens heb ik een kwitantie waar op staat dat ik betaald heb voor een pakket van 20 lessen, een praktijkexamen en een gratis proefles. Het gesprek wat ik met hem gehad heb staat in mijn telefoon. Graag zou ik willen weten wat ik hier nu verder mee aan moet. Alvast bedankt. Ps, ik heb ook contact gehad met mijn rechtbijstand maar zij kunnen niets voor mij doen omdat bleek dat alleen de module verkeer was geactiveerd. Overigens gaat het tussen mijn zoon en de rijinstructeur die hij nu heeft uitstekend.

zaterdag 16 mei 2015