fit4free

1 reactie

Mijn zoon heeft zonder mijn medeweten zich aangemeld bij fit4free hij was toen 17 jaar. Hij heeft i.v.m. sport en school zijn abonement (zonder mijn medeweten) opgezegd (niet aangetekend natuurlijk). Nu begrijp je het wel fit4free heeft dit niet ontvangen en heeft zijn abonement met een jaar stilzwijgend verlengd. Ik heb toen gebeld en gemaild en dit krijg ik als antwoord: Op grond van artikel 3:32 BW is ieder natuurlijk persoon bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt. Voorts bepaalt dit artikel dat een rechtshandeling van een onbekwame vernietigbaar is.

Artikel 1:234 BW bepaalt vervolgens dat een minderjarige bekwaam is rechtshandelingen te verrichten, mits hij of zij met toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger handelt.

Indien deze toestemming niet is verleend is deze overeenkomst dan ook, zoals U aangeeft, in beginsel wegens handelingsonbekwaamheid van een minderjarige vernietigbaar.

De contractspartij van een minderjarige, in dit geval Fit For Free, wordt echter beschermd door een ander wetsartikel ( 1:234 lid 3 BW). Hierin wordt bepaald dat de toestemming aan de minderjarige verondersteld wordt te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer het gebruikelijk is dat minderjarige deze zelfstandig verrichten. Dat is met een fitness overeenkomst, afgesloten door 16-jarige, zeker gelet op onze scherpe tarieven, het geval. Dat blijkt ook uit de praktijk bij Fit For Free waarbij met regelmaat minderjarigen een overeenkomst afsluiten.

Met sportieve groet,

L. Hoek

www.fitforfree.nl

Fit For Free

Postbus 24001

2490 AA Den Haag

T 0900 - 34 83 67 37 33
Is dit nu een sportschool of een juristenkantoor?
Kan ik hier nog iets aan doen.
Mijn zoon is nu nog geen 18 jaar oud?

donderdag 9 december 2010