Geld terug bij vertraging NS onterecht ontvangen!?

12 reacties

Ik reis al jaren met de trein. Ik reisde nog met een papieren maandkaart. Als ik een half uur of een uur vertraging heb vul ik een formulier in voor de Geld-terug-bij-Vertraging, bij minder dan een half uur niet. Nu heb ik 2 maanden geleden geklaagd bij de NS-Klantenservice waarom er een paar claims waren afgewezen. Ik heb toen 100% zeker vertraging gehad. Opeens ontving ik een brief of ik even 2624,10 wilde terugbetalen, omdat ik dat geld onterecht ontvangen zou hebben volgens de NS. Ze hebben een steekproef gedaan van 39 claims waarvan 90% fout zou zijn. Hierdoor hebben ze van de afgelopen jaren 2916,00 euro uitgekeerd, nu willen ze 90% ervan terug hebben, omdat de steekproef ook uitwees, dat 90% onterecht is uitbetaald. Hier snap ik echt niks van. Ik ben mij van geen kwaad bewust. Ik dacht eerst dat dit een grote grap was, maar helaas is dit niet zo volgens NS. Ik wordt helemaal gek van ze,ze blijven me bestoken met mails. Ik ga niets terugbetalen, omdat ik mij van geen kwaad bewust ben. Er is ook al gedreigd met het incassobureau door NS. Op dit moment kan ik kiezen uit de volgende opties: - Akkoord gaan met het schikkingsvoorstel . Dat houdt in het terugbetalen van 2624,10 euro. (Ik zie dat NIET als een schikkingsvoorstel, maar gewoon het hele bedrag terugbetalen.) - De formele procedure bewandelen ( juridische ondersteuning of Geschillen Commissie) - Nog een keer op gesprek bij NS en vraag een second opinion aan van een collega en verzoekt daarbij bijv. tot uitbreiding van het onderzoek. Let wel: De uitkomst is dan wel bindend. Er wordt nu ook gedreigd met aangifte door NS van valsheid in geschrifte, als ik niet akkoord ga met 1 van deze 3 opties. Naar mijn mening is dat intimidatie. En wat ik al eerder zei, ik ben mij van geen kwaad bewust en heb altijd alles naar waarheid ingevuld. Ik vind dat elke claim van te voren moet worden gecontroleerd, voordat NS tot betaling overgaat en niet achteraf. Het bespaart NS en reiziger veel problemen en onduidelijkheden. Er is mij ook gezegd , dat ik een eigen administratie had moeten bijhouden (conform de voorwaarden). Ik kan die voorwaarden nergens terugvinden, maar bewijsstukken over bovenstaande periode ( 2011-2013) heb ik niet meer. Ik betreur het ten zeerste dat ik als een fraudeur wordt neergezet door NS en helemaal gezien het feit dat ik nb. Zelf navraag heb gedaan waarom een aantal claims niet aan mij zijn uitbetaald. Als ik zou frauderen, dan ga ik toch niet zelf als eerste aan de bel trekken!? In de periode 2011-2012 reisde ik dagelijks van Veenendaal naar Amsterdam. In die periode heb ik de meeste claims ingediend, omdat er op het traject Utrecht-Amsterdam en terug vaak verstoring en/ of vertragingen waren. Graag zou ik willen weten hoe ik dit kan stoppen. Ik kan NS niet overtuigen, dat de vertrektijden van NS en Prorail niet hetzelfde zijn dan wat zich in de praktijk heeft voorgedaan volgens mij. Ik heb al met veel verschillende mensen over deze kwestie gesproken, omdat dit mij heel erg hoog zit. Ik reis nu niet meer met de NS, omdat ze mij op een vervelende manier geld afhandig willen maken, waar ik recht op had volgens de Geld-terug-bij-vertraging-regeling en zeker omdat NS de claims immers al uitbetaald heeft. Graag wil ik weten hoe u over deze kwestie denkt en u mij kunt helpen om een oplossing te vinden om deze kwestie op te lossen.

maandag 15 september 2014