Kan een hrerca-ondernemer zomaar nieuwe posten opvoeren op een factuur?

6 reacties

Ik ben op 10 mei getrouwd en we hadden op 15 mei het feest in een middeleeuws restaurant in Delft. Begin januari 2010 hadden we daar de bespreking met de toenmalige manager over het feest. Aangezien ik bij de stadsherberg heb gewerkt werd ons verteld dat we voor de middagreceptie geen zaalhuur hoefden te betalen, wat we natuurlijk een heel vriendelijk aanbod vonden.De voorwaarde was dat die zaal niet al verhuurd moest zijn aan een ander voor die dag. Op 17 januari kreeg ik een mail van de manager dat hij problemen had met zijn computer en of ik onze afspraken wilde doormailen. Dit deed ik, toen kreeg ik op 20 januari te horen dat de manager niet meer bij hun werkte en dat ze de boel nogmaals op een rijtje moesten zetten. Daarna kreeg ik op 21 januari de offerte en daar stond ineens zaalhuur in. Op 25 januari stuurde ik een mail dat er nog een paar dingetjes niet in de offerte klopten die we wel met die manager hadden afgesproken, o.a. het niet hoeven betalen van zaalhuur.Op 26 januari kreeg ik bericht terug van de stadsherberg dat de zaalhuur kwam te vervallen. Dit is dus de offerte waar we mee akkoord zijn gegaan.

In de week na het feest kregen we de eindfactuur en daar stond ineens weer zaalhuur op. Ik belde op om te vragen hoe dat zat en er werd beloofd navraag daarover te doen. Ik stuurde ook een mail met daarin onze correspondentie over de zaalhuur. We gingen op huwelijksreis dus ik gaf aan dat als ik voor ons vertrek niets hoorde ik het eindbedrag min de zaalhuur zou overmaken, ik hoorde niets dus ik maakte het bedrag over.
Op 2 juni kreeg ik het volgende bericht: Geachte mevrouw xxx,
Naar aanleiding van uw contacten met mevrouw J. xxxx van Stadsherberg xxx inzake de nota van uw huwelijksfeest op 15 mei 2010 vraag ik uw aandachtv oor het volgende.
U stelt dat met de heer xxxx was afgesproken dat u geen zaalhuur hoefde te betalen omdat u vroeger bij Stadsherberg xxx gewerkt heeft. Van deze afspraak was ik niet op de hoogte, de heer xxx heeft op het sheet gewoon de zaalhuur aangekruist. Daarom is dit ook op de factuur gekomen.
Van mevrouwe xxxx heb ik begrepen dat hierover enig email contact is geweest.
Aan de andere kant stel ik vast dat u voor de middagontvangst 28 personen had opgegeven. Omdat er ook nog het een en ander aan- en afgekondigd moest worden hadden wij voor deze middag 3 medewerkers ingezet (2 Gedienstigen en onze Waard). U bent echter met veel minder gasten gekomen, waardoor onze drankenomzet teleurstellend laag was (mede gezien de personeelsinzet). Gezien de personeelskosten die met de middagontvangst gemoeid zijn geweest zie ik helaas geen mogelijkheid om de zaalhuur te laten vervallen.
Ik vertrouwe op uw begrip hiervoor en verzoek u om de ontbrekende ? 70,- alsnog te voldoen.
Met vriendelijek groet,
xxxx
Herbergier

Ik heb contact gezocht met het Juridisch Loket, waar me werd aangeraden om een aangetekende brief te sturen. Ik heb eerst per mail bezwaar gemaakt tegen de nabetaling van 70 euro. We hoorden niets meer tot 11 augustus. Toen lag er een brief waarin stond dat we 588, 40 moesten betalen, het bedrag wat we al betaald hadden + 70 euro zaalhuur + 30 euro (?)!

Op 13 augustus hebben we een aangetekende brief gestuurd waarin we bezwaar maken en waarin we ons berioepen op de eerder gemaakte afspraken, waarin de zaalhuur niet zou worden berekend. In die eerder genoemde afspraken is overigens nooit iets gezegd over 'als er minder mensen komen moet de zaalhuur wel betaald worden' oid.

Zaterdag 28 augustus hadden we weer een brief, gedateerd op 26 augustus maar met een poststempel van 27 augustus, waarin heel rigide vast wordt gehouden aan die zaalhuur en ook nog met de eis dat het binnen 7 dagen moet worden betaald. Die extra 30 euro was een tikfout....
- Hij stelt dat we het bedrag moeten betalen omdat ons gezelschap kleiner was dan verwacht. Dit is echter van te voren niet afgesproken en is ook niet als voorwaarde gesteld, noch mondeling, noch schriftelijk. Dit is achteraf de spelregels bepalen....
- Hij stelt dat de drankrekening tegenviel, doordat er minder gasten kwamen dan verwacht. Uiteindelijk hebben we met 20 personen dertig drankjes genuttigd (gemiddeld 1,5 drankje p.p.). Waren we met 8 man meer geweest (o.a. 2 senioren, een chauffeur en een hoogzwangere vrouw), zou dit dus 8 x 1,5 drankje inhouden a 2 euro per drankje, wat neer komt op 24 euro. Dit staat natuurlijk totaal niet in verhouding met € 70,00.
- Er is wel voor 28 personen koffie, zoutjes en nootjes, kaas en worst en aansnijden van de taart in rekening gebracht. We hebben dus al voor 8 personen meer betaald dan er waren (€ 52,80 meer dan we geconsumeerd hebben),dus die kosten zijn al op ons verhaald.
- De kaas- en worstplanken voor 28 personen waren in de eerste offerte, waarin was overeengekomen dat we geen zaalhuur hoeven te betalen, niet opgenomen, deze hebben we in een later stadium bijbesteld, dus ook dat zijn al extra inkomsten `a €67,20.

Ik ben gisteren bij het Juridisch loket langs geweest en zij zeggen: je kunt eventueel nog een brief schrijven. Kans is dat er dan een deurwaarder komt.
Dat is toch raar? Mag die ondernemer zomaar bedragen verzinnen en dan deurwaarders op me af sturen?
Overigens heb ik alles zwart op wit: leesbevestigingen van de mailcorrespondentie, de toezegging dat de zaalhuur geschrapt werd, de aanvraag van kaas-en worstplanken etc.

Wat moeten we nu doen? We staan in ons recht, volgens mij kun je niet halverwege het spelletje de regels veranderen, maar wat is wijsheid nu?
Wat kunnen we nog doen om niet te hoeven betalen? Of is er een andere oplossing?

dinsdag 31 augustus 2010