Offerte hovenier betalen of niet

5 reacties

Mondelinge afspraak gemaakt met een hovenier: als wij ons terugtrekken nadat de hovenier ons een uitgewerkt ontwerp heeft aangeboden op A3 formaat inclusief prijsopgave, dan mag hij ons een rekening sturen voor de geïnvesteerde tijd. Nu hebben wij ons teruggetrokken na een indiening van een eerste schets op A4 formaat. Tevens is er geen uitgewerkte prijsopgave verstrekt. De hovenier vindt dat hij toch betaald moet worden voor de geïnvesteerde uren. Er zijn geen schriftelijke afspraken. Vraag is: moeten we de rekening betalen of niet?

maandag 29 oktober 2012