Onjuiste facturen ontvangen

0 reacties

Ik heb een veebedrijf en heb sinds een jaar of vijf een betalingsachterstand bij de leverancier van het veevoer. De betalingsachterstand is in goed overleg tussen beide partijen ontstaan en volgens afspraak worden er maandelijks netjes rentefacturen voor verzonden en betalen. Echter na vijf jaar ben ik er achter gekomen dat de leverancier al rente berekend vanaf dag 1 terwijl hij altijd heeft gezegd dat er 30 rentevrije dagen werden aangehouden. Daarnaast werden ook over de rekeningen die halverwege de maand betaald werden nog de volledige maand meegenomen in de renteberekening. Na een paar weken is het me gelukt hem te overtuigen dat zijn berekening onjuist was en heeft hij dit toegegeven. Ik moest het totaalbedrag maar uitrekenen, maar toen hij dit kreeg toegemaild vond hij het veel te veel. Ik had overigens al eerder het vermoeden dat het aan de hoge kant was en om een specificatie gevraagd, maar die had hij niet.
Nu ben ik overgestapt naar een andere leverancier, heb de laatste vijf weken inmiddels al meer dan de helft afbetaald maar krijg allemaal dreigementen dat het overige geld er binnen een maand moet zijn . Daarna wil hij zelf wel even bekijken hoeveel ik van het onjuiste bedrag terug kan krijgen, maar niet alles want dat vindt hij teveel.

donderdag 18 juni 2015