Opzegtermijn contactlenzen

1 reactie

Ik ontvang halfjaarlijks voor 6 maanden contactlenzen (maandlenzen); maandelijks wordt hiervoor een bedrag afgeschreven.
De opzegtermijn is een maand.
Toen ik onlangs de vestiging belde om de contactlenzen op te zeggen, werd nog eens bevestigd dat de opzegtermijn 1 maand is (en dat ik schriftelijk ook moet opzeggen).
Vervolgens vroeg de medewerker tot mijn verbazing of ik de lenzen niet alsnog wilde "anders is het zo zonde, want je hebt er al voor betaald".
Deze opticien werkt volgens de constructie dat ik 3 maanden vóór ontvangst en 3 maanden na ontvangst van de lenzen betaal (maandelijkse afschrijving).
De reeds betaalde 3 maanden krijg ik volgens hen niet teruggestort; want ik heb al betaald (is de redenatie van de winkel).
Mij lijkt dit onterecht: ik heb me aan de opzegtermijn van 1 maand gehouden; ik zeg de levering van 6 maanden lenzen tijdig op.
Het zou heel raar zijn als ik dan wel voor een half product moet betalen (3 maanden), wat ik niet wens te ontvangen.
Dan zouden ze een opzegtermijn van 4 maanden moeten hanteren (wat volgens mij niet realistisch is in het geval van lenzen en juridisch ook niet mag?).
Staan zij in hun recht wanneer zij mij deze 3 maanden niet terugstorten?

donderdag 31 oktober 2013