Verbouwing door familielid / afspraken niet nakomen. Wat kan ik doen?

0 reacties

Hallo, Een familielid heeft voor ons onze koopwoning verbouwt. Hier was een budget van € 25.000,- voor gereserveerd. Tijdens de gehele verbouwing heeft de ondernemer (familie) het budget bewaakt, en aangegeven dat we nog binnen het budget waren gebleven. Na een aantal weken/maanden geen werkzaamheden meer te hebben verricht, en ook steeds smoezen te hebben verzonnen omtrent het niet verder uitvoeren van de werkzaamheden komt hij nu met een eindfactuur van ruim € 4.500,-, dit terwijl de verbouwing nog altijd niet is afgerond. De aannemer komt naar eigen zeggen arbeidsloon en materialen te kort wat niet opgenomen was in het budget. Er zijn nooit schriftelijke afspraken gemaakt, alles is mondeling gegaan. Inmiddels is er wat heen en weer gecorrespondeerd, onder andere over het niet afmaken van de werkzaamheden, het niet juist bewaken van het budget en in rekening brengen van materialen welke bij onze verbouwing niet gebruikt zijn. De aannemer blijft van mening dat wij in gebreke blijven omtrent het niet betalen van de factuur, wij stellen hem verantwoordelijk voor de nalatigheid en inmiddels opgelopen schade door half afgemaakte werkzaamheden (o.a. regenschade door ondeugdelijk of niet geplaatste kozijnen), en het in rekening brengen van te veel materialen. Volgens onze rekensom is de aannemer ons juist geld verschuldigd, en niet andersom. Inmiddels heeft de aannemer aangegeven de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Aan ons verzoek de factuur te crediteren is geen gehoor gegeven. Ik hoop dat u mij kunt adviseren over de eventueel vanuit onze zijde te nemen stappen. Vriendelijke groet,

dinsdag 11 november 2014