Vergissing bij doorgeven bankrekeningnummer

5 reacties

Iemand uit België koopt een boek. Deze persoon krijgt van ons het rekeningnummer en de naam van bank. Bij het eveneens doorgeven van het IBAN-nummer worden per ongeluk twee cijfers verwisseld. Het door de koper overgemaakte bedrag komt daardoor terecht op een verkeerde rekening. Blijkbaar vindt er bij de bank geen koppeling plaats tussen naam en rekeningnummer. De bank wil wel (op verzoek van de koper!) de betreffende rekeninghouder vragen om het foutief overgemaakte bedrag terug te storten maar vraagt hiervoor een bedrag dat hoger uitvalt dan het bedrag waar het om gaat. Wij staan helaas machteloos. Zijn we nu toch verplicht om het boek kosteloos te versturen?

zaterdag 25 december 2010