Weigeren van statuten

2 reacties

Geachte mevrouw, heer,

Ik ben sinds enkele jaren lid van een overkoepelende sportvereniging. De afgelopen 2 jaar heeft deze sportvereniging GEEN algemene ledenvergadering uitgeschreven en geeft daarvoor ook geen reden(en) voor. Nu heb ik schriftelijk bij de voorzitter van deze sportvereniging een copie van de statuten opgevraagdm, echter er komt geen terugkoppeling.

Mijn vraag is: zijn de statuten van een vereniging op een andere manier op te vragen? en wat kan ik doen om het bestuur vd vereniging te wijzen op hun verplichtingen naar de leden?

Met vriendelijke groet,
FlyingDragonDenHaag

dinsdag 7 september 2010