Beschuldiging corruptie. Wat kan ik doen?

0 reacties

Introductie; Het betreft het beschuldigen van een commissie van corruptie. Een bestuurslid van een vereniging beschuldigd de leden van een commissie van dezelfde vereniging van corruptie. Het bestuur neemt geen afstand van deze beschuldigingen en overlegd ook geen bewijzen om de beschuldigingen te onderbouwen. De commissieleden zijn in functioneren in grote mate gebonden aan het bestuur en voelen zich tegen de muur gezet. Er is afgesproken niet naar buiten te treden met informatie om een oplossing niet in de weg te staan. Helaas blijft de beschuldiging staan en is meerdere keren bij verschillende gelegenheden geuit. Commissieleden die de vereniging in binnen en buitenland uitdragen, vinden dat dit niet zonder consequenties kan blijven. De board van de commissie vindt dat ze alle commissieleden hiervan op de hoogte dient te stellen, nu is alleen de board op de hoogte. Het bestuur van de vereniging wil e.e.a. bespreken nà de Algemene Leden Vergadering. De commissie wil dit echter vóór de ALV bespreken. Hoe kunnen we dit bewerkstelligen? Moeten wij dit aangetekend kenbaar maken aan het bestuur? Het bestuur is niet van zins afstand te nemen van de uitspraken van één van haar leden. Als er geen bevredigend antwoord komt willen wij e.e.a. op de ALV aankaarten middels een ingekomen stuk. Hoe kunnen we tot een oplossing komen of is een aangifte van smaad hier aan de orde? groet Mary1191

donderdag 12 maart 2015