Bestemmingswijziging

0 reacties

 

Ik bezit een beboste kavel grond in het open buiten gebied v 2500 vierkante meter incl. fundamenten waterputten en gierkelder, opstal in de jaren 80 afgebrand niet herbouwd sindsdien recreatief gebruikt. In het kadaster aangeduid als terrein nieuwbouw wonen te bereiken via betonpad ,aangelegd in de ruilverkaveling kavel aangemerkt als heersend erf.

In latere bestemmingsplannen door de gemeente aangeduid als agrarische grond reden onbekendVorige eigenaar is hier ook nooit over in kennis gesteld.

Vraag: zijn er gezien het voorafgaande bij een aanvraag voor herbouwbestemmingswijziging verlichtende omstandig heden /Jurisprudentie

Vraag: is het mogelijk om via de het openbaarheid van bestuur een aanvraag in te dienen hoe en waarom de bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden

dinsdag 29 maart 2016