Conflict rekening advocaat

1 reactie

Ik ben bezig met een procedure van de wettelijke verdeling van de erfenis van mijn ouders waar onenigheid over is.

Mijn advocaat vroeg mij of ik bepaalde voorkeur had voor een notaris of advocaat die ik als neutrale vereffenaar aangesteld zou willen hebben. Via internet kwam ik terecht bij een advocaat erfrecht en heb hem telefonisch benaderd. Tijdens het gesprek verklaarde hij direct dat mijn huidige advocaat blijkbaar niet goed op de hoogte was met de regels van het erfrecht en dat hij was verbaasd over de gang van zaken. Ik schrok daar van en hij zei dat hij langs kon komen voor een vrijblijvend gesprek wat mij € 120 zou gaan kosten ongeacht de tijdsduur. Direct een afspraak gemaakt voor de volgende dag op een vrijdagmiddag.

De middag kort samengevat:

Hij heeft de relevante documenten betreffende deze fase in de procedure bestudeerd ( dat waren er echt niet zoveel ) en wij hebben de situatie in meer dan 2 uur uitgebreid besproken. Hij vond mijn advocaat niet kundig, hij vermelde wat zijn uurtarief was in geval ik van advocaat zou willen veranderen. Nam wat papieren mee omdat hij op kantoor nog wat uit wilde zoeken wat hij mij eventueel zou toesturen vroeg zich hardop af hoelang hij daar voor nodig zou hebben waarop ik antwoorde dat ik dat niet wist omdat ik niet wist wat hij na wilde kijken.

s' Maandags krijg ik een e-mail met een resume van dat gesprek een week later gevolgd door een rekening van bijna € 450.

Ik heb daarop een e-mail terug gestuurd met de mededeling dat ik het daar niet mee eens was. Ik hoef toch niet twee keer te betalen voor hetzelfde advies wat trouwens niet veel afweek van het advies van mijn huidige advocaat.

Daarna kreeg een e-mail waarin hij uitlegde dat het gesprek van die vrijdag een voorlopig advies was en het schriftelijk een definitief advies wat in de lijn lag van het voorlopige advies. Hij had daar 1,5 uur over had gedaan vandaar dat bedrag van € 450 wat ik kon weten wij hadden zijn uurtarief toch besproken. Dat vind ik best wel misleidend te noemen.

Ik teruggeschreven dat ik niet op de hoogte was van zijn werkwijze van voorlopig en definitief advies. Dat hij tijdens het gesprek even had kunnen vermelden dat hij dat gesprek beknopt op papier ging zetten zodat ik het nog eens door kon nemen waar ik een extra rekening van € 320 voor kon verwachten ( wat het gesprek van die vrijdag bepaald niet vrijblijvend maakt ) en heb gezegd dat ik zeer wel in staat was mij een gesprek te herinneren wat 2 uur heeft geduurd.

Verder heb ik aangegeven dat ik het gevoel heb geprovoceerd te zijn tijdens dat eerste telefoongesprek en dat de bespreking van die vrijdag eigenlijk totaal overbodig was.

Vandaag kreeg ik bericht dat hij overgaat naar een dagvaarding bij een deurwaarder voor de resterende kosten.

Wat ga ik hier nu mee doen voordat ik nog meer kosten ga krijgen of maken maar voor mijn gevoel klopt dit niet.

Alvast bedankt voor de moeite.

Ria

maandag 4 april 2016