Is de schade expert onafhankelijk?

1 reactie

Mijn buren en ik twisten over de oorzaak van een lekkage. Nu is er door onze juristen afgesproken dat er gezamenlijk een schade expert (lekdetectie) wordt ingeschakeld voor een onafhankelijk advies. Daarbij hebben we afgesproken dat de kosten hiervan worden betaald door de partij die in het ongelijk wordt gesteld. De advocaat van de buren heeft de opdracht aan de expert verstrekt.
Direkt na binnenkomst meldde de expert dat de lekkage onmogelijk door de buren veroorzaakt kan zijn en daarom ging hij alleen op zoek naar mogelijke oorzaken in mijn huis. Nu heb ik het rapport opgevraagd bij de expert, maar hij geeft aan dat ik deze moet opvragen bij "de opdrachtgever".
Mag ik hier uit afleiden dat de opdracht dus niet gezamenlijk is verstrekt?
Mag ik hier ook uit afleiden dat de expert de belangen van de buren behartigt, en dus geen onafhankelijk oordeel geeft?
Graag jullie advies. Alvast bedankt!

maandag 17 februari 2014