gesubsidieerde rechtsbijstand

6 reacties

Geachte meester Visser

Graag zou ik als” ervaring” deskundige uw aandacht eens willen vragen voor hoe onze rechtsgang hier op het gebied van familierecht in Nederland geregeld is
Mijn zaak gaat over voogdij en alles wat in die categorie valt ( kinderen dus)
Aangezien je op het gebied van echtscheiding en voogdijzaken geen beroep kunt doen op wat voor rechtsbijstand verzekering dan ook, ben je aangewezen op rechtsbijstand van de staat
Hier staan inkomens en vermogensnormen voor
Als je dan als mij, alleenstaand ,werkend , beneden modaal inkomen hebt, ben je zwaar de pineut !!!
Ik verdien bij m,n werkgever ongeveer 1600 euro netto per maand
Kort gezegd komt het hier op neer dat ik plus minus 2000 euro bruto per jaar te veel verdien ( dit is dus 750 euro netto!!)
Dit bedrag ben ik dus al kwijt aan een paar uur werk van een advocaat
Meerdere keren toevoeging aangevraagd , resultaat negatief
Alle rechtsgang en advocaatkosten kosten a 200 euro per uur komen voor eigen rekening

Ik heb de pech dat ik een ex heb die er erg veel plezier in schept om mijn leven te vergallen en mij het licht niet in de ogen gunt en mij bij elke onenigheid een proces aan spant
Mijn ex leeft inmiddels al 10 jaar weer samen met een vriend die misschien wel een keer zoveel verdient dan mij ( zijn inkomen word niet meegerekend , ze zijn niet getrouwd ) en word dus onderhouden door die vriend
Kort gezegd mevrouw heeft zelf geen inkomen en kan dus op toegevoegde basis recht zaken voeren ( eenmalige kosten)
Als je dan naar het begin van deze tekst kijkt, is er natuurlijk geen betere manier om je ex financieel en emotioneel met medewerking van onze staat, kapot te maken

Na 10 jaar strijd en recht zaken voeren om de kinderen zijn mijn financiële middelen uitgeput
Ik denk dat het mij ongeveer 25.000 euro in al die jaren heeft gekost, mijn ex dus een fractie van dit bedrag
De laatste zaak die mij aangespannen is was een kort geding om het feit dat mijn jongste dochter bij mij wil komen wonen ( de oudste woont inmiddels al een jaar bij mij en heeft geen contact meer met moeder )
Mevrouw spande een kort geding aan wegens beletten “omgang met moeder” , wat absoluut niet het geval was , is zelfs een politierapport van dat mijn dochter niet meer naar huis wilde

In een kort geding is het formeel niet noodzakelijk dat je een advocaat nodig hebt

Doch de rechter in deze, adviseerde mij toch met klem om toch maar een advocaat te nemen ondanks dat ik deze niet meer kan betalen,( ik moest dan eventueel maar met familie iets regelen , of een lening overwegen) kosten 1000 euro
De advocaat die ik toen nog snel geregeld heb, vertelde mij dan ook als ik zonder advocaat de zaak zou doorzetten , ik sowieso de zaak had verloren , op juridische gronden
Ik heb dan ook deze zaak gewonnen, ware het niet dat ik ook nog een bodemprocedure moet beginnen , kosten weer 1000 euro
Tussendoor gaat mevrouw nog even in hoger beroep
Kosten weer (volgens advocaat) plus minus 1000 euro
Opgeteld binnen 3 maanden 3000 euro!!
Ik kan u vertellen dat ik hier niet tegen kan werken!! En dat de moed mij in de schoenen zakt

Ik heb inmiddels een afbetalingsregeling getroffen met desbetreffende advocaat en zit hier dan ook nog een hele tijd aan vast

Door deze gang van zaken, leef ik als hardwerkende alleenstaande ouder op bijstand niveau
Vakanties , uitstapjes , leuke dingen voor de kinderen zijn er voor ons hier niet bij
U zult begrijpen dat ik wel eens denk als ik op m,n werk ben ,” wat doe ik hier “
Als ik in de bijstand had gezeten , was waarschijnlijk ook alles betaald door de overheid
Het recht hier in Nederland is wat mij betreft zo krom als een hoepel

Als je alles bij elkaar opsomt word dus hier in Nederland recht gesproken naarmate je financiële draagkracht reikt
En naar mijn idee moet dit toch niet de bedoeling zijn van ons rechtssysteem?

Hopelijk kan u voor mij wat betekenen in deze

Als laatste is het natuurlijk ook wel wrang om te horen( niet dat ik graag van schoenen wilde ruilen) dat een ieder welbekende heer W Holleeder in een miljoenenzaak een advocaat op toegevoegde basis geniet

zondag 4 april 2010