Grond herziening gemeente

1 reactie

Ik heb ruim 13 jaar geleden een woning gekocht waarbij er links en rechts buren zijn met een erfgrens.
Deze heb ik als correct beschouwd, aangezien de lijnen er uitzagen als op de tekening van het erf bij de aankoop.
Er is toen niet een check gedaan bin het kadaster omdat de buren vertelden dat ze de tuinen zo in overeenstemming hebben gedaan
Naar ieders tevredenheid.
Onlangs hebben we een stuk tuin welke gemeentegrond bleek te zijn kunnen aankopen. Wat ook door menigeen gedaan is.
Behalve door mijn buurman. Want er schijnt sprake te zijn van verjaring wat hij middels een advocaat ook met de gmeente heeft opgenomen. Echter er ligt na meting wel een stuk grond van mij zowel bij de buurman alswel op het gemeentestuk wat ons aangeboden is.
In hoeverre kan iemand die al 26 jaar ergens woont en onderling de erfgrenzen hebben besproken de verjaring van de gemeente winnen?
Is daar een mogelijkheid voor? En geldt dat daarna dan ook voor mij? En de volgende buren? Of zijn dat zaken die op zichzelf staan.?
En wat wanneer de gemeente het proces wint?
Wordt de tuin dan gewoon geruimd?
Hoor graag uw reactie in deze.

vrijdag 21 augustus 2015