Hoe is het mogelijk dat een notaris, die een beroepsfout maakt, wordt veroordeeld en een maatregel van berisping opgelegd krijgt

2 reacties

Notaris X heeft een akte van levering (gedeelte van boerderij) laten passeren terwijl er een recht van eerste koop aanwezig was en hij hiervan tijdig op de hoogte is gesteld. Ook is aan de notaris schriftelijk te kennen gegeven dat er van het recht gebruik zal worden gemaakt. Notaris heeft dit recht genegeerd en is door het gerechtshof (Amsterdam) in het ongelijk gesteld. Tevens is aan hem de maatregel van berisping opgelegd. Via een advocaat willen we de kosten, die met deze rechtsprocedure gemoeid zijn gegaan, terugvorderen. Er is namelijk aanzienlijke schade geleden door het handelen van de notaris. Nu is het zo dat de notaris beroepsmatig is verzekerd. Maar de verzekeringsmaatschappij heeft inmiddels aangegeven niet te willen uitkeren omdat de gerechtskosten niet onder 'schade' wordt gerekend. Het terugdraaien van de levering is niet meer mogelijk. Zoals de situatie nu ligt, is het zo dat de notaris voor zijn foute handelen door het geerchtshof in het ongelijk is gestel, de boerderij is verkocht en wij als erfgenamen, die de boerderij graag in de familie hadden willen houden, het nakijken hebben en met een zeer grote financiele schade blijven zitten. Wat zijn binnen de Nederlandse Rechtstaat de mogelijkheden om in ieder geval financieel schadeloos gesteld te kunnen worden.

vrijdag 14 mei 2010