Onterechte incassokosten?

1 reactie

De rekening van het schoolgeld niet betaald. Daarover geen betalingsherinnering gehad, maar meteen een incassobureau. Bovendien de mededeling dat ik door te laat betalen ook niet meer in de gelegenheid ben om in delen te betalen. Hoofdsom is: € 1118,- De incassokosten bedragen: € 221,10. Gebeld met het incassobureau dat ik het niet eens ben met deze kosten, omdat ik geen herinnering ontvangen heb over de betaling. Anders had ik de hoofdsom al betaald en bovendien aangegeven in delen te betalen. Incassobureau gaf aan dat er een betalingsherinnering is verstuurd naar een (allang niet meer bestaand) emailadres. Na veel wikken en wegen hebben zij het volgende voorstel gedaan: - hoofdsom in een keer betalen, dan vervallen de incassokosten - hoofdsom in delen betalen, maar dan ook de incassokosten betalen Gezien mijn status als student is dit een groot bedrag om ineens te voldoen. Dit geld heb ik dan ook geleend bij familie. Het geld is overgemaakt zoals afgesproken. Het geld is alleen 1 dag te laat ook daadwerkelijk afgeschreven van de rekening. Incassobureau wil nu alsnog de incassokosten. gereageerd als volgt: - dat ik dan ook in delen wil betalen en dus mijn schuld bij familie kan aflossen Incassobureau gaat nergens mee akkoord. wat kan ik het beste doen? - zijn de kosten niet te hoog? (wettelijk max. 15%) - nooit een schriftelijke herinnering gehad, dus geen grond voor incasso? - in hoeverre moet incassobureau afspraken nakomen?

vrijdag 8 mei 2015