Ten lastelegging komt niet overeen met de aangifte

1 reactie

Een paar maanden geleden heb ik na pestgedrag een jongen uit de buurt een schop tegen zijn fiets gegeven waarbij de jongen van zijn fiets is gevallen. Hierbij heb ik ook gezegd dat hij niet nog eens zoiets moest flikken. Er is hiervan aangifte gedaan. Ik ben toen opgepakt voor vernieling en bedreiging. Dit klopt en ik heb dit ook ruiterlijk toegegeven in mijn verklaring. Ook heb ik aangeboden om het uit te praten. Dit is na bemiddeling met de wijkagent niet gelukt. Een paar dagen geleden heb ik een gerechtelijke brief ontvangen met de dagvaarding om voor te komen. De dagvaarding heeft als tenlastelegging 1. Ernstige bedreiging en 2. Mishandeling. Kan het zijn dat een officier van Justitie besluit om een tenlastelegging anders te formuleren dan een aangifte? En zo niet hoe zou ik in de rechtszaal moeten handelen? Het OM niet-ontvankelijk verklaren? Als het wel mag klopt het dan dat ik de evt. schade aan de fiets niet zou hoeven te betalen omdat dit niet in de tenlastelegging staat?

woensdag 13 juli 2011