Wat betekend het als een zaak ambshalve geroyeerd wordt in hoger beroep?

6 reacties

Eind 2007 werd door de rechter beslist dat de tegenpartij binnen 2 weken mijn intellectuele eigendommen terug moest geven en zorg moest dragen dat de merkregistratie geheel op mijn naam moest komen etc. op straffe van een dwangsom per dag etc. met een maximumbedrag van 20.000,- per onderwerp. De tegenpartij is in hoger beroep gegaan. Een kleine maand geleden ontving ik een vreemd schrijven van mijn advocaat waarin gesteld werd dat de advocaat van de tegenpartij het voor gezien hield en ambshalve de zaak verliet. Vervolgens heb ik mijn advocaat gevraagd wat dit nu werkelijk betekend. Tot op heden heb ik geen duidelijk antwoord kunnen krijgen. Wat houdt dit in? Dat de uitspraak van eind 2007 gewoon rechtsgeldig is en het misschien mogelijk is de dwangsommen te laten innen door een gerechtsdeurwaarder of moet alles en iedereen wachten totdat de tegenpartij een nieuwe advocaat heeft gevonden? Volgens mijn advocaat, in het kleine beetje info dat hij me schriftelijk heeft doen toekomen, stelt hij (denkt hij) dat het 'nieuw leven' in de zaak blazen niet zal gaan gebeuren. Mijn vraag is dan ook: Wat kan ik nog meer doen om mijn intellectuele eigendommen terug te ontvangen? Geldt in dit geval de eerste uitspraak van de eerste rechter? Of heeft het feit dat de zaak ambshalve geroyeerd werd, middels het vertrek van advocaat van tegenpartij, in hoger beroep, een zwaarder gewicht? Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, DeDupe

dinsdag 2 november 2010