Wat is de juridische waarde van een aangetekende brief die niet ondertekend is door de afzender?

3 reacties

Ik heb van iemand een aangetekende brief ontvangen. Deze persoon schrijft: “Bij deze wilt ondergetekende u de volgende feiten mededelen.” Deze persoon stelt in deze brief een termijn om geld bij deze persoon in ontvangst te nemen. Deze persoon stelt als ik dit niet doe, de zaak is afgedaan. Deze persoon gebruikt dit geld als chantagemiddel, dus haal ik het niet op.
Echter is deze persoon aan het eind van de brief vergeten een handtekening te zetten. Heeft deze brief enige juridische waarde?
Volgens deze persoon is de zaak dan afgedaan. Geldt dat ook voor mijn kant?

zondag 1 december 2013