Wraken van een rechter. DOE HET (voolopig ) NIET !!!!!!!!!!!!!!! Hier moet echt wat aan gebeuren

3 reacties

Comparitie der partijen :

Rechter tegen tegenpartij (eiser) "dag mijnheer Janssen er zijn sinds de laatste keer dat wij elkaar ontmoeten wel wat grijze haartjes bijgekomen"
Tegenpartij tegen Rechter "Nou bij U constateer ik hetzelfde probleem"
Rechter tegen tegenpartij "Ik hoop dat e.e.a. niet veroorzaakt is door mijn uitspraak in de zaak xxxxxxxx"
Tegenpartij tegen Rechter "Nee in tegenstelling, dit was een goed gemotiveerde en voor ons zeer gunstige uitspraak"
etc.etc..etc..

Rechter tegen gedaagde : "Heeft U nog iets te zeggen over de dagvaarding"
Gedaagde tegen Rechter : "ja, maar het lijkt mij niet echt dat U hiernaar gaat luisteren"
Rechter tegen gedaagde : "hoe bedoelt U dat"
Gedaagde tegen Rechter : "Gezien Uw intieme betrokkenheid met eiser overweeg ik U te wraken"

Rechter tegen gedaagde : "Dat hoeft U niet; ik trek mezelf terug"

Nu dat heeft gedaagde geweten.
De nieuw aangestelde Rechter was diplomatieker maar zijn oordeel stond reeds van te voren vast.

Conclusie : Indien één der partijen een rechter wraakt, dient de zaak naar een ander gerecht verplaatst te worden en niet door dezelfde rechtbank
behandeld te worden.

woensdag 12 maart 2014