2jarige contract opzeggen - sportschool

20 reacties

mijn 2 jarig contract bij de sportschool is stilzwijgend verlengend. wederom met 2 jaar.
volgens sites als consuwijzer en nuinfo zijn er twee manieren hier vanaf te komen.
1. sportschool mag een contract met niet meer dan 1 jaar stilzwijgend (!) verlengen.
2. bij zowel telefonie alsmede sportschool abbonement moet er bij tijdige melding (2 maanden minimaal) de mogelijkheid zijn om, indien genoemd tegen een "boete", na 1 jaar het contract te beeindigen.

de sportschool erkent deze wetten/regels niet. beroept zich slecht op hun voorwaarden en de verlening die stilzwijgend is gedaan.

ben ik nu gek of sta ik gewoon in mijn recht?

groet,

Mark

donderdag 14 oktober 2010