Abbonement Sportschool

1 reactie

Op 1 december 2009 heb ik een jaar contract genomen bij (naam sportschool). Deze is 1 december 2011 automatisch verlengt. Ik ben op 14 januari 2012 naar mijn sportschool gegaan, om mijn sportschool abbonement op te zeggen. Dit weigerde ze, ik moest nog een heel jaar lid zijn.

Nu wil ik het abbonement opzeggen en wel direct.

Ik wil de algemene voorwaarden nietig verklaren, omdat deze in strijd met een dwingende wetsbepaling Artikel 40 Lid 2 burgerlijk wetboek.want devolgende punten:

3.2. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch
stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

3.8. Opzegging van het lidmaat schap dient schriftelijk plaats te
vinden aan de balie van (naam sportschool) middels het daarvoor bestemde
afmeldformulier. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt per
prolongatiedatum met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand. Zo niet, dan wordt het abonnement automatisch met
dezelfde periode verlengd en dus in rekening gebracht.

Hieruit concludeer ik dat het uw bedoeling was om consumenten te misleiden die een nieuw contract afsloten tot en met 14 februari, door ze te laten denken dat na een stilzwijgende verlenging men niet in staat was maandelijks op te zeggen, maar men opnieuw een volledige contractduur er aan vast zit zonder tussentijdse mogelijkheid van opzegging

Uw Algemene Voorwaarden zijn dus onredelijk bezwarend, daardoor verklaar ik uw Algemene Voorwaarden op moment van opzeggen als nietig. Mijn opzegging van 14 Januari is per direct toegestaan.

Ik heb de algemene voorwaarden gedownload van de website van de sportschool. En deze ook per email verstuurd.

Het contract is welliswaar in 2009 getekend met deze voorwaarden, maar toen ik wilde opzeggen waren precies dezelfde voorwaarden nog steeds van toepassing.

De door u gebruikte algemene voorwaarden van 14 januari 2012 naam sportschool 2012 waren in strijd met de regels. (toegevoegd als bijlage). Niet aangepast aan de Wet van Dam ingegaan op 1 december 2011.

U heeft immers de geruime tijd gehad om zich voor te bereiden, en ook uw leden op de hoogte te stellen. Dit heeft u niet gedaan, Ook niet na 1 december 2011. Dit had u gemakkelijk kunnen doen door leden een email te sturen of een formulier bij de balie op te hangen.
Ook op 14 januari 2012 geruime tijd na de invoering van de wet van Dam heeft u de algemene voorwaarden ook niet aangepast voor nieuwe Leden. U hanteerde immers nog steeds dezelfde Algemene Voorwaarden vanaf 2009. deze waren te downloaden op uw officele website.

Klopt het nietig verklaren, immers die voorwaarden mogen niet meer 14 januari, en bedrijf hanteerde geen twee verschillende voorwaarden voor leden die contract voor of na 1 december zijn aangegaan?

donderdag 15 maart 2012