Abonnement opzeggen bij onbekend bedrijf

0 reacties

Bij mijn moeder wordt nu al een jaar ongemerkt maandelijks EUR 25 ingeïncasseerd. Het blijkt een schimmig bedrijf te zijn, waar op het internet meer mensen over klagen. Wellicht heeft ze telefonisch een machtiging afgegeven, maar zelfs dat betwijfel ik. We hebben na de telefonische machtiging ook geen schriftelijke bevestiging ontvangen.

Ik heb bij de bank een verzoek om de gegevens van de incassant uitgezet. Er is wel een bedrijfsnaam, maar de bijbehorende website heeft geen contactgegevens en het telefoonnummer wordt niet beantwoord of de verbinding wordt verbroken.

Ik wil de machtiging bij de bank stop zetten, maar ik vermoed dat het bedrijf dan zal gaan dreigen dat we achterstallig zijn met de betalingen. Dat hebben ze ook bij andere mensen gedaan. Dus ik wil graag ook formeel bij het bedrijf zelf opzeggen. Maar hoe ga ik te werk als er nergens contactgegevens zijn?

Ik heb het bedrijf dat op de afschriften staat opgezocht bij de KvK. Daar komt een éénmanszaak met een woonadres uit naar voren. Ik wilde een aangetekende brief naar dit adres sturen, maar weet ik dan zeker dat de zaak daarmee is afgedaan? Ik vraag in mijn opzegbrief om een bevestiging van ontvangst, maar als ik lotgenoten op het internet moet geloven trekken zij zich daar nergens wat van aan.

Wat zou u doen? Heeft er nog iemand goede tips hoe dit aan te pakken?

Overigens, als de bank laat weten dat het bedrijf geen formele machtiging kan overleggen, wil ik natuurlijk ook de eerdere bedragen terughalen.

Veel dank!

dinsdag 5 april 2016