Abonnements opzegging.

2 reacties

HH,
wij hebben begin (5-6) november ons abonnement van het Veronica magazine opgezegd, hetgeen door hen niet geaccepteerd wordt, omdat het twee maanden voor het verstrijken van het lopende jaar had moeten gebeuren en wij dus enkele dagen te laat waren. Het abonnement werd nu met een jaar verlengd en het bijbehorende abonnementsgeld werd ook in rekening gebracht. Wij zijn van mening dat het abonnement op ieder moment moet kunnen worden beeindigd, aangezien je ook op elk willekeurig moment lid kunt worden. Wij hebben er nog begrip voor dat zij dit twee maanden van te voren willen weten en hebben daarom het abonnementsgeld voor de maand januari voldaan (€ 58,?? = afgerond € 5,00). Wij hebben de gidsen tot nu toe telkens retourgezonden met de aantekening -opgezegd-. en er ook nogmaals een brief bij gedaan, maar het enige wat wij van hen vernamen is weer een gids en een betalingsherinnering. Wij zijn nu benieuwd of wij voor de rest van het jaar nog aan het abonnement vast zitten.
Met vriendelijke groeten -Driver2012-

donderdag 17 februari 2011