Graag uw mening over een vervelend verschil van mening tussen Active Health Center en mij over wel/niet tijdige opzegging van het abonnement.

2 reacties

Graag uw mening over een vervelend verschil van mening tussen Active Health Center en mij over wel/niet tijdige opzegging van het abonnement.

Omdat zij in de praktijk geen gebruik maakt van de faciliteiten heeft mijn echtgenote 01-03-2011 haar op 01-04-2010 ingegane jaarabonnement op proberen te zeggen, maar Active Health Center stelt zich op het standpunt, dat opzegtermijn 1 maand is en derhalve 1 dag te laat is opgezegd. Conform voorwaarden wordt het abonnement derhalve automatisch met een jaar verlengd.

Ondanks herhaalde pogingen, lukt het mij niet om met het management van Active Health Center tot overeenstemming te komen. Graag uw mening hierover: wat is redelijk en billijk?

Link naar hun algemene voorwaarden: http://www.ahcleidschenveen.nl/?page_id=835

vrijdag 4 maart 2011