Inschrijving marathon overdragen

0 reacties

Beste heren/dames,

ik heb mij ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. Helaas moet ik mij door een blessure terugtrekken. Om mijn inschrijfgeld terug te verdienen, wil ik mijn inschrijving te koop aanbieden op marktplaats. Er zijn gegadigden en een blik op de algemene voorwaarden moet geen probleem opleveren. De algemene voorwaarden geven dit namelijk aan:

artikel 2: lid 4
Het overdragen van een Overeenkomst voor het onderdeel ‘marathon’ aan een derde is mogelijk tot 31 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen vergoeding van € 5,00 aan administratiekosten. Daarna is overschrijving uitsluitend nog mogelijk op de vrijdag en de zaterdag voorafgaand aan het Evenement op de Marathon Sport Expo, eveneens na toestemming van de Organisator, en tegen vergoeding van € 10,00 aan administratiekosten. De bedoelde overschrijving zal alleen worden toegestaan ‘binnen hetzelfde geslacht’, dus van man tot man of van vrouw tot vrouw.
Het overdragen van een Overeenkomst met betrekking tot een ander onderdeel (afstand) dan het onderdeel ‘marathon’ is niet mogelijk.

Als ik dit goed interpreteer moet ik dus op vrijdag 11 of zaterdag 12 april tegen vergoeding van 10,00 aan administratiekosten de overschrijving kunnen regelen en het kaartje kunnen verkopen aan een potentiele koper. Man in dit geval, aangezien ik zelf een man ben.

Om toch nog zekerheid te hebben, vraag ik nog een en ander na bij de organisatie van de marathon. Van hen krijg ik te horen dat er een overschrijvingsmodule is en dat overschrijving na 7 april niet mogelijk is. Op mijn vraag hoe ik dan betreffend artikel moet interpreteren, wordt aangegeven dat 'we vergeten zijn' dat te verwijderen.

In de daaropvolgende dagen blijft er mailverkeer tussen mij en de organisatie heen en weer gaan; ik besluit om de algemene voorwaarden te downloaden op 9 april om 21.36u. Het pdf bestand is te vinden in mijn download map op de computer.

Op 10 april krijg ik het volgende gemaild:

In de algemene voorwaarden staat niet dat het nog mogelijk is dat je een startnummer kan overschrijven in het weekend.
Het overdragen van een Overeenkomst voor het onderdeel ‘marathon’ aan een derde is mogelijk tot 31 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen vergoeding van € 5,00 aan administratiekosten. De bedoelde overschrijving zal alleen worden toegestaan ‘binnen hetzelfde geslacht’, dus van man tot man of van vrouw tot vrouw.

De passage betreffende 'vrijdag... en zaterdag bla bla bla..' staat hier niet vernoemd. Er volgt ook een link naar de voorwaarden. Toevallig dat deze algemene voorwaarden verschillen van mijn voorwaarden die ik gisteren nog heb gedownload. Tevens wordt aangegeven dat deze voorwaarden al enige tijd op de site te vinden zijn. Erg vreemd, want twee dagen daarvoor wordt nog aangegeven dat de passage niet is verwijderd.

Nu heb ik aangegeven dat algemene voorwaarden (volgens de site van de consumentenbond) niet zomaar gewijzigd mogen worden. Precies staat er namelijk dit:

Algemene voorwaarden mogen niet gewijzigd worden door de verkoper, tenzij hij de mogelijkheid tot wijzigen heeft opgenomen in de overeenkomst (wijzigingsbeding).
Er moet dan ook zijn opgenomen op welke gronden er gewijzigd kan worden.

Mijn vraag: waar heb ik nu recht op? In mijn ogen had ik mijn geld kunnen terugkrijgen door het kaartje te verkopen op marktplaats tegen de prijs die ik betaald heb. Een en ander had ik kunnen regelen op vrijdag of zaterdag.

Ik hoor graag jullie mening.

donderdag 10 april 2014