lidmaatschap opzeggen volkstuinvereniging

8 reacties

ben lid van bestuur volkstuinvereniging, wij hanteren hier het huishoudelijk reglement en de statuten, volgens deze reglementen en statuten dient een lid te voldoen aan bepaalde regels, nu zijn wij al geruime tijd bezig met een lid die niet voldoet aan deze regels, te weten, dit lid heeft al sinds 2 jaar de tuin niet onderhouden, de buren klagen over onkruid welke door de schuttingen groeit en over ratten en muizen, omdat vuilniszakken open en bloot op deze tuin liggen, dit lid heeft ook al sinds 2 jaar geen verplichte werkbeurten gedaan,wij hebben ondertussen al een heel dossier+foto's verzameld over deze tuin, wij hebben aangetekende brieven en gewone brieven verstuurd, maar er kwam geen reactie, diverse keren dit lid uitgenodigd bij het bestuur, ook hier kwam geen reactie op, we zijn toen persoonlijk bij dit lid op bezoek geweest en hebben toen een termijn afgesproken waarop de tuin in goede staat moest zijn, en verder gesteld dat mocht het op deze datum niet in orde zijn, dat de tuin werd opgezegd, hier heeft het lid ook voor getekend, wel heeft de penningmeester de contributie van dit jaar ontvangen welke loopt tot eind December,volgens mijn medebestuurders+voorzitter wordt het moeilijk om dit lid van de tuin te krijgen, omdat hier nog een tuinhuisje op staat welke eigendom is van dit lid, volgens mij klopt dit niet, want zodra het lidmaatschap is opgezegd aan het einde van dit jaar, en tevens een royement is uitgesproken door de leden op de najaarsvergadering, zal het huisje getaxeerd worden en eventuele tegoeden hiervan verrekend moeten worden met de kosten welke genomen dienen te worden om deze tuin in orde te krijgen, mocht hier het bestuur toch buitenspel komen te staan, omdat het niet lukt om dit lid op te zeggen, dan staat het bestuur toch nergens meer, en zullen wij collectief opstappen, gaarne hier uw reactie op, en wachten wij in spanning af

dinsdag 31 augustus 2010