Onterecht abonnement FitForFree.. Ben ik verplicht het openstaande bedrag te betalen?

4 reacties

In april vorig jaar heb ik bij FitForFree een formulier ingevuld en stom van me, maar tevens mijn handtekening gezet. Wel op voorwaarde dat het lidmaatschap pas in kon gaan als ik mijn bankgegevens zou overhandigen. Uiteindelijk besloten dat niet te doen, en ervan uitgegaan geen lid te zijn. Imiddels heeft het incassobureau een aanmaning gestuurd en vraag ik me af of de sportschool in haar recht staat met deze vordering. Wat te doen? Dit schreef ik terug aan het incassobureau:

In uw schrijven geeft u aan dat FitForFree uit kon gaan van automatisch afschrijven doordat mijn handtekening onder het inschrijfformulier stond. Echter, zonder een bankrekeningnummer kan dit niet plaatsvinden. De medewerker heeft dan ook aangegeven dat het contract pas kon ingaan wanneer mijn rekeningnummer bekend zou zijn en een kopie van mijn bankpas was vereist voor de geldigheid van het contract. Wat hierover in de voorwaarden staat, is mij niet bekend, maar deze toezegging is wel mondelijk gedaan en op mondelinge toezeggingen van een medewerker zal ik toch moeten kunnen vertrouwen. Ook zou ik mijn toegangspas/ledenpas ontvangen wanneer het contract in zou gaan. Logischerwijs heb ik deze tot op de dag van vandaag nooit in mijn bezit gehad. Ik ben immers geen abonnee bij de sportschool.

Daarnaast is in een telefonisch overleg met FitForFree door mij aangeboden om in deze zaak te middelen. Het voorstel was: Alsnog een lidmaatschap bij de sportschool aan te gaan tegen de normale voorwaarden en vanaf dat moment van officieel lidmaatschap gewoon mijn contributie te betalen. Enige reactie op dit middelingsvoorstel is nooit gekomen! Naast het uitblijven van enige reactie heeft het ook 5,5 maand moeten duren eer ik uberhaupt een reactie op mijn laatste schrijven heb ontvangen. (Schrijven 11 augustus, reactie 28 januari.)

Ik ga dan bij het uitblijven van een reactie van FitforFree en deze verlate respons van uw zijde er vanuit dat, mede gelet op de mondelinge afspraken gemaakt met een in dienst zijnde servicemedewerker, alsnog onderstaand saldo wordt weggeboekt.

Wel wil ook ik schappelijk zijn, en nogmaals hetzelfde middelingsvoorstel doen als ik al eerder gedaan heb. Daarbij worden op normale wijze afspraken gemaakt, geef ik mijn rekeningnummer door, ontvang ik een lidmaatschappas en schrijf ik mij per heden in als lid van FitForFree.

woensdag 9 februari 2011