Politiebond die een overlijdensverzekering aanbiedt maar na 32 jaar premiebetaling niet uit wil keren. Wat nu?

4 reacties

Mijn vader was politieambtenaar en lid van de politiebond ACP. Na zijn overlijden in 1982 heeft mijn moeder uit solidariteit met het politiepersoneel zichzelf als lid aangemeld bij deze bond. Onderdeel van het lidmaatschap was een verzekering bij overlijden, hiervoor moest naast de normale contributie door het lid ook apart een premie betaald worden. Hiervan heb ik als hard bewijs nog de originele aanmeldingsbrief waar dit expliciet in wordt vermeld en daarnaast nog een certificaat van een verzekeringsmaatschappij waar de ACP het risico blijkbaar zelf verzekerd had. Mijn moeder is op de laatste dag van het vorig jaar overleden dus ik heb geprobeerd volgens de in het certificaat beschreven procedure aanspraak te maken op de uitkering van het verzekerde bedrag. ( 300 gulden dus omgerekend €136,13 ...... :) Geen wereldbedrag, maar toch, zij heeft daar al die jaren een premie voor betaald die het verzekerde bedrag ruim overschreden heeft dus dat schept een verplichting voor de executeur testamentair... Jammer dat ACP blijkbaar in 2009 besloten heeft om geen uitkeringen meer te doen omdat het niet meer 'van deze tijd' zou zijn, daarbij volledig voorbijgaand aan het belang van alle leden die gedurende vele jaren wel de premies hebben betaald. Inmiddels heeft ACP n.a.v. mijn protesten inmiddels een heus advocatenkantoor op de zaak gezet (de kosten daarvan zullen waarschijnlijk in geen enkele redelijke verhouding staan tot mijn claim maar goed, dat is niet mijn probleem) en ik wacht op het moment een reactie af die vertraagd wordt omdat er eerst nog stukken uit een 'extern archief' gehaald moeten worden.... (we hebben het echt over €136.... :) Mijn vraag is: kan dit zo maar ? Zo niet wat is zou voor mij de meest aangewezen weg zijn (kanton-, c.q. civiele rechter ?) om mijn gelijk te kunnen halen ?

maandag 23 februari 2015