Sportabonnement automatisch verlengt, Algemene Voorwaarden zijn niet verstrekt door bedrijf, als consument was ik hier niet van op de hoogte

1 reactie

Op 10-11-2009 ben ik bij een sportschool langsgeweest om een tijdelijk fitness abonnement af te sluiten. Aangezien ik al 10 jaar niet meer gesport had en ik niet zeker wist of fitness iets voor mij was en ik een tijdelijk en kort abonnement wilde afsluiten adviseerde de medewerker mij een abonnement voor de duur van 3 maanden. Ik heb hier mee in gestemd.
Toen ik op 07-03-2010 mijn spullen (fitness-key en parkeerpas) wilde inleveren omdat mijn abonnement was afgelopen kreeg ik van de baliemedewerker te horen dat mijn abonnement met 3 maanden automatisch was verlengt en er nog een rekening van € 230 open stond. Ik heb hier toen mijn verbazing over uit gesproken omdat op mijn abonnement duidelijk stond vermeld dat het een abonnement voor de duur van 3 maanden was. De medewerker vertelde mij dat abonnementen automatisch werden verlengt. Ik heb de medewerker vervolgens mijn contract laten zien, omdat zij mijn vragen niet kon beantwoorden hebben wij afgesproken dat een medewerker van de sportschool contact met mij zou opnemen. Aangezien ik 10 dagen later nog altijd niet had gehoord heb ik een aangetekende brief naar de betreffende sportschool gestuurd:

"
Geachte meneer, mevrouw,

Op 10-11-2009 heb ik bij u een abonnement voor de duur van 3 maanden afgesloten. De keuze van dit abonnement is tot stand gekomen n.a.v. advies van de baliemedewerker. Ik heb aan de medewerker aangegeven dat ik graag een tijdelijk kortdurend contract wil zodat ik kon bekijken of fitness iets voor mij was.

Toen ik op 07-03-2010 mijn parkeerpas en fitness-sleutel wilde inleveren kreeg ik van de baliemedewerkster de mededeling dat mijn contract met 3 maanden is verlengd. Ik heb hier vervolgens mijn verbazing over uitgesproken aangezien ik een tijdelijk contract voor de duur van 3 maanden had afgesloten. Ik heb nooit ingestemd met een contractverlenging.

Toen ik de medewerkster mijn contract liet zien waarop duidelijk staat vermeld dat ik een contract voor de duur van 3 maanden had afgesloten kon zij mij verder niet toelichten waardoor mijn contract toch verlengd was. Toen zij mijn gegevens in jullie administratie erbij wilde halen kon zij deze niet vinden.
Uiteindelijk heeft zij met mij afgesproken dat een medewerker van Snowworld contact met mij zal opnemen. Aangezien tot op heden niemand contact met mij heeft opgenomen heb ik besloten juridisch advies in te winnen bij o.a. de consumentenbond.

Bij dezen wil ik jullie dan ook verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek, boek 6 art. 233. Gezien het gegeven dat in mijn contract nergens word verwezen naar de algemene voorwaarden en jullie mij deze destijds niet ter hand hebben gesteld zijn de Algemene Voorwaarden o.b.v. dit artikel vernietigbaar. Daarnaast vind ik het betreurenswaardig en zeer nalatig dat de medewerker bij de totstandkoming van het contract mij niet heeft gewezen op de opzegtermijn.

Ik verwacht dan ook dat mijn abonnement word stopgezet op de laatste dag van de 3e abonnementsmaand, wel te verstaan op 09-02-2010. Graag ontvang ik binnen twee weken na ontvangst van deze brief van u een schriftelijke bevestiging van deze stopzetting inclusief bovengenoemde datum.

Hoogachtend"

Een aantal dagen nadat ik deze brief aangetekend heb verzonden heb ik van de sportschool een automatisch verzonden brief ontvangen waarin staat vermeld dat er nog een bedrag openstond en ik deze binnen 2 weken moest betalen. Hierop heb ik een e-mail naar de sportschool gestuurd waarin ik verwijs naar de aangetekende brief die ik heb verzonden en ik nog wacht op een reactie hierop.
Ook op deze e-mail heb ik nog altijd geen reactie gekregen. Wat kan ik nu nog verder doen?

M.v.g. Janneke

zondag 4 april 2010