Werkboete studentenvereniging

1 reactie

Beste ...,

In september ben ik lid geworden van een studentenvereniging waar je de eerste 6 weken 80 euro voor betaalde. Ik wilde er mee stoppen omdat ik het niet leuk vond maar was een dag te laat met mij uitschrijven waardoor ik nog 175 euro heb moeten betalen voor de rest van het jaar. Ik heb toen meteen een mail gestuurd dat ik bij deze mijn lidmaatschap opzeg. Ik heb vandaag (5 juni) deze mail ontvangen:

Geachte heer, mevrouw,
Via deze weg doen wij u de factuur toekomen naar aanleiding van de niet door u uitgevoerde Werkactie van het verenigingsjaar 2012-2013.
Als eerstejaars lid van de U.S.R. “Triton” bent u in uw eerste volledige lidmaatschapsjaar verplicht tot het uitvoeren van een werkactie voor de vereniging. Hiermee bent u akkoord gegaan middels het ondertekenen van het lidmaatschapscontract. Hierin staat vermeld: “Ondergetekende is verplicht in zijn/haar eerste volledige lidmaatschapsjaar van de U.S.R. “Triton”één dag, zijnde acht uur, te werken voor de U.S.R. “Triton” en daarmee tenminste €60,- euro te verdienen. Dit kan afgekocht worden door een betaling van €70,-; De termijn hiervoor verstrijkt op 30 mei 2013. Bij het niet voldoen aan de verplichting volgt een boete van €10,- bovenop de afkoopsom van €70,-.”
Gezien het feit dat u niet heeft voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de werkactie welke met u zijn overeengekomen, verzoek ik u vriendelijk het verschuldigde bedrag à €80,- binnen 14 dagen over te maken naar onderstaand vermeld rekeningnummer. Onderaan dit schrijven vindt u een gedetailleerd overzicht van het totale bedrag.
Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen krijgen, dan is dat uiteraard altijd mogelijk. Dit kan via de e-mail; fiscus1@usrtriton.nl
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Weten jullie wat ik hier mee aan moet? Ik wil het echt niet betalen en vind het ontzettend onredelijk! Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Isis Stalmeier

woensdag 5 juni 2013