is online inschrijving voor opleiding definitief?

1 reactie

Een aantal weken geleden heb ik me via een website ingeschreven voor een opleiding.
Na de online inschrijving kreeg ik een bevestiging per email waarin staat dat ik ben ingestemd met de voorwaarden die van toepassing zijn op het examentraject, met verwijzing naar de bijlage.

Die heb ik vervolgens doorgenomen en lees o.a. het volgende:
De instantie brengt € 75,00 van het examengeld bij de kandidaat in rekening na het versturen van het inschrijfformulier, in de volgende situaties:
De kandidaat stopt voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden;
De kandidaat besluit te stoppen na een onvoldoende intakegesprek;
ROC Rivor bepaalt dat de kandidaat niet meer mag herkansen voor het intakegesprek.

Na het lezen van bovenstaande had ik geen belangstelling meer voor de opleiding. Het risico geld te verliezen trok mij niet echt aan. Ik besloot het te laten voor wat het is en ben mij verder gaan oriënteren.
Nu echter kreeg ik onlangs een herinnering van de inschrijving waarop ik heb gereageerd met de mededeling dat mijn keus op een ander opleiding is gevallen en dus niet verder met hen in zee ga.

Als reactie werd mij meegedeeld dat ik de rekening van € 75,- binnenkort mag verwachten.
Dit is heel zuur. Ik was me er niet van bewust dat mijn inschrijving 'definitief' was. Het formulier voor overeenkomst examen deelname die als bijlage was verstuurd in de bevestigingsemail heb ik niet ondertekend en ook niet retour gestuurd. Ik ben daarom in de veronderstelling dat de online inschrijving niet definitief was.

Ik heb desbetreffend instantie laten weten dat ik bezwaar maak tegen de kosten, maar zij bleven op hun standpunt en gaf aan in hun recht te staan.
Ik ben bang dat mij niets anders staat dan te betalen, maar wil toch voor alle zekerheid hier de vraag neerleggen of dit zomaar mag? Ik heb niet het idee dat desbetreffend instantie kosten heeft gemaakt op mijn inschrijving. In hun voorwaarden staat immers dat kandidaten pas na ontvangst van betaling en de gevraagde documenten worden aangemeld bij de opleidingsinstituut.

Ik weet dat ik bij het online versturen van de inschrijfformulier een 'vinkje' moet aanklikken voor akkoord met de voorwaarden, maar die ben ik niet meteen gaan lezen. Dit is mijn plicht als consument en dit heb ik niet goed gedaan. Maar heb ik als consument nog recht op bescherming?
Zijn er mensen met dezelfde ervaring die mij verder kunnen informeren?

dinsdag 20 november 2012