Opleiding brandweer manschappen A

0 reacties

Graag wil ik uw mening over een bezwaar tegen het NBBE/Nifv (is tegenwoordig Nifv maar hebben hun zelfs niet eens op de website aangepast),

Wij hebben voor de 2e keer een examen moeten doen voor de opleiding van Manschap A voor de Brandweer opleiding, nu is echter de 2e keer al dat de examinatoren niet examineren volgens de lesstof en er dus een meerderheid van 95% is gezakt (2e keer) voor het examen.

Nu wilde ik bezwaar maken tegen het besluit van de examinator waarop ik gezakt ben, en aantoonbaar kan maken dat hij fout zit met zijn argumenten, echter als ik via de nifv.nl website inlog en bezwaar wil maken krijg ik onderstaande bericht bij indiening. Concreet is mijn vraag: Mag het Nifv een aanzienlijk geldbedrag vragen voor een bezwaar van je eigen examen om hem alleen al in behandeling te nemen, alwaar ze zeggen dat het 4 weken kan duren en dat wanneer ik binnen die 4 weken wel slaag, zowel mijn geld alsmede ook mijn bezwaar kwijt ben.

Bericht volgens het Nifv bij indienen bezwaar:

Wij hebben uw bezwaarschrift in goede orde ontvangen en geregistreerd onder nummer 1600.

Wij streven ernaar om binnen vier weken een beslissing te nemen, die u per e-mail zal worden toegezonden. In geval van verdaging ontvangt u automatisch bericht.

Voor de behandeling van het bezwaarschrift is een bijdrage van € 53,50 verschuldigd. U wordt verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 2134173 t.n.v. het Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem, o.v.v. 2280 en uw achternaam.

Indien u ervoor kiest om het betreffende examen gedurende de looptijd van het bezwaar opnieuw af te leggen en daarbij alsnog een voldoende behaalt, wordt het bezwaar automatisch buiten behandeling gesteld. De Regeling bezwaarschriften en inzage Nbbe is van toepassing (te raadplegen via www.nbbe.nl).

U kunt de status en de historie van uw bezwaarschrift altijd inzien op [mijn]Nbbe, via het menupad "mijn opleidingen".

Met vriendelijke groet,
het Nbbe

vrijdag 23 augustus 2013