VERSCHIL OPLEIDINGSWAARDERING VWO en HAVO uitgedrukt in cijfers

2 reacties

Beste mensen, Onze zoon van 18 is voor zijn VWO diploma gezakt. Op de VAVO (volwassenenonderwijs) kunnen zijn VWO cijfers omgezet worden naar HAVO cijfers zodat hij een HAVO diploma kan gaan halen. Hij wil het VWO niet meer overdoen want hij zit in een voor hem moeilijk profiel (EM) en weet dat hij volgend jaar zeer waarschijnlijk weer zal zakken als hij het op VWO niveau overdoet. Zeker gezien de verzwaarde eisen die per 1 augustus 2011 ingaan t.a.v. het gemiddelde (5,5) op het Centraal Examen. Hij wil toch niet naar de universiteit dus heeft ook geen VWO diploma nodig. Hij stond al ingeschreven voor een HBO-opleiding waar hij ook al een gesprek voor heeft gehad en een werkstuk voor heeft gemaakt. Zeer geschikt voor die opleiding is gebleken. Nu kan hij niet starten omdat hij gezakt is. (Altijd overgegaan, voor zijn Centrale examen stond hij alles voldoende, na deze 7 proefwerken (lees centrale examens) niet meer dus.) Wat wij trouwens ook zeer onrechtvaardig vinden is dat een leerling wél met een overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4 naar het MBO mag. Waarom mag iemand dan niet met een overgangsbewijs van VWO 4 naar VWO 5 of zelfs niet met een overgangsbewijs van VWO 5 naar VWO 6 naar het HBO???? Hij wil het dus op de HAVO opnieuw gaan proberen op een makkelijker niveau zodat hij meer kans maakt op een diploma. De VAVO wil zijn cijfers op VWO niveau behaald omzetten naar een HAVO diploma (Dit mag dus blijkbaar wél van het Ministerie van Onderwijs!!) MAAR!! Met DEZELFDE cijfers! Dit vinden wij dus absoluut niet eerlijk en niet terecht. Hij heeft op een hoger niveau keihard zijn best gedaan en heeft te maken gehad met een veel strengere berekening, veel meer en ingewikkeldere stof enz. Verschil VWO en HAVO zit hem in de hoeveelheid leerstof, de moeilijkheidsgraad en de strengheid/waardering cijfers bij het nakijken. We hebben nog een drieling (3 zonen van 16) waarvan er 2 op de HAVO zitten en 1 op het VWO, alledrie in klas 4, dus het verschil kunnen wij zeer goed zien! Dit moet als het door de VAVO omgezet mag worden van VWO naar HAVO dan OOK te zien zijn in de cijfers! En niet klakkeloos de VWO cijfers kopiëren naar HAVO cijfers!! Dit is ons inziens absoluut onrechtvaardig!! Als stap 1 bij de VAVO wel kan en mag van de overheid, waarom dan niet stap 2?? Het opwaarderen van het verschil in behaald niveau! Dus zijn op het VWO behaalde cijfers zouden omgezet naar HAVO niveau OPGEWAARDEERD moeten worden vinden wij. Met 1,5 of 2 punten (1 punt zou al voldoende zijn voor onze zoon trouwens). Zodat hij alsnog misschien in september naar het HBO kan en niet nog een jaar op de HAVO moet zitten. (of een vak op de VAVO overdoet in de avond en alvast aan het HBO begint met het programma alvast studeren, wat kan in de praktijk) Onze vraag is: WAT is de omrekening oftewel de waardering uitgedrukt in cijfers, het VERSCHIL tussen VWO EN HAVO?? Wij hopen dat jullie ons kunnen verwijzen naar een instelling die ons kan helpen. Alvast Bedankt!!

woensdag 22 juni 2011