Geland op verkeerde vliegveld en aan lot overgelaten

4 reacties

Onderstaand hetgeen wat ons is overkomen tijdens afgelopen vakantie. Namen zijn waar mogelijk weggelaten. Onderstaand is een klachtenbrief welke in heb ingediend bij mijn reisorganisatie. Wat ik mij nu afvraag, heb ik daadwerkelijk recht op een onkosten- en schadevergoeding? Indien reisorganisatie de onkosten niet wil vergoeden, welke stappen kan ik nemen? In februari 2010 hebben we via *Nederlands reisbureau, landelijk bekend* een reis geboekt naar Turkije. De vliegreis zou starten in Dusseldorf en landen in Antalya. Van daaruit zouden we gebracht worden naar ons hotel. Deze reis verliep goed. Bij aankomst in het hotel hadden we gelijk het welkomstgesprek met een vertegenwoordiger van GTI. Belangrijk was dat we de dag voor vertrek zouden navragen of er een fax voor ons was binnengekomen omtrent onze terugreis. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat de vetrektijden enigszins gewijzigd werden. Vervolgens hebben wij een mooie vakantie gehad die aan onze verwachtingen voldeed. De dag voor ons vertrek hing om 18.00u op het prikbord van het hotel de fax waarover in het welkomstgesprek gesproken was. In de fax staat enkel vermeld welk vluchtnummer we hebben, het tijdstip waarop we opgehaald zouden worden en het tijdstip waarop een bus van GTI/DTI ons zou komen ophalen bij ons hotel. Omdat ik het vluchtnummer niet herkende besloot ik dit op te zoeken op internet. Tot mijn grote verbazing landde het vliegtuig niet in Dusseldorf maar in Munster/Osnabruck (circa 140 km verder). Vervolgens heb ik om 22.00u contact opgenomen met onze reisleider. Hij wist niet wat er precies aan de hand was en hij kon het niet voor ons nakijken omdat hij niet over een computer beschikte. Hij adviseerde ons echter om gewoon de bus te nemen die om 02.25u ons zou komen ophalen. Daar ik toch graag uitleg wilde over wat er precies aan de hand was, adviseerde hij ons op het vliegveld van Antalya contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij die wij aanvankelijk op onze reisbescheiden hadden staan als vliegmaatschappij voor de terugreis. Vervolgens zijn wij ingestapt in het GTI busje dat ons op het vermelde tijdstip kwam ophalen. In dit busje heb ik de reisleider van GTI de kwestie uitgelegd. Ook deze persoon kon ons niet uitleggen wat er precies aan de hand was. Wel wist hij ons te melden dat we 30euro per persoon zouden krijgen. Na enig aandringen beloofde deze persoon ons op het vliegveld van Antalya mee te nemen naar het servicepunt van GTI die ons uitleg zouden geven over de situatie. Tevens zouden wij hier 30euro per persoon ontvangen. Eenmaal bij het vliegveld aangekomen liep de reisleider mee tot aan de deur. In plaats van ons tot aan het servicepunt te begeleiden, maakte hij ons duidelijk dat we gelijk rechts moesten lopen en dat wij daar vanzelf het servicepunt van GTI zouden aantreffen. Vervolgens verdween deze reisleider en gingen wij alleen op zoek naar het GTI servicepunt. Tot onze grote verbazing bleek het servicepunt gesloten te zijn. Vervolgens zijn wij naar het centrale informatiepunt van vliegveld Antalya gegaan en hebben we de situatie uitgelegd. De medewerkster heeft vervolgens via de omroepinstallatie een medewerker van GTI omgeroepen. Na circa 5 minuten gewacht te hebben en zich nog niemand gemeld had, adviseerde men ons te gaan inchecken voor de vlucht die op ons faxbericht stond, de vlucht naar Munster/Osnabruck. Hier aangekomen bleken wij niet op de vluchtlijst te staan, maar de medewerker van de inchekbalie verzocht ons te wachten. Na circa 30 minuten gewacht te hebben konden we uiteindelijk toch inchecken. Vervolgens zijn we geland op vliegveld Munster/Osnabruck. Wij hadden verwacht dat op dit vliegveld iemand van GTI/DTI zou klaar staan om ons per bus/taxi naar Dusseldorf te brengen. We hebben immers een georganiseerde reis geboekt en betaald. Na een zoektocht op taxiparkeerplaats van het vliegveld kwamen we tot de conclusie dat hier niemand op ons stond te wachten. We besloten op zoek te gaan naar een servicepunt van GTI/DTI. Omdat we deze ook nergens konden vinden besloten we navraag te doen bij het centrale informatiepunt van vliegveld Munster/Osnabruck. De medewerkster vertelde ons dat .... de honeurs voor GTI/DTI zou waarnemen. Vervolgens hebben wij ons daar gemeld. De medewerkster nam direct telefonisch contact op met GTI. Ze kreeg toestemming om ons de 30euro per persoon te overhandigen. Van deze 30 euro moesten wij zelf zien hoe we uiteindelijk in Dusseldorf zouden komen. Van georganiseerd reizen is dus geen sprake. De medewerkster vertelde ons dat we middels openbaar vervoer (bus) naar het treinstation in Munster moesten gaan en we hier zelf een trein moesten regelen om in Dusseldorf te komen. Uit navraag bleek dat de busreis van luchthaven Munster/Osnabruck tot aan treinstation Munster circa 55minuten zou duren. Aangezien ik geen idee had welke buslijn ik moest nemen en mijn vriendin (medereiziger) erg misselijk was (vermoedelijk van de spanning/stress van de ongeorganiseerde terugreis) heb ik besloten om een taxi te nemen. Deze taxirit kosten ons 45 euro. De taxichauffeur bood ons aan om ons voor een gereduceerde prijs van 200euro naar Dusseldorf te brengen maar hier zijn wij niet op ingegaan omdat we vermoeden dat een treinreis sneller zou zijn. Aangekomen op het treinstation van Munster hebben we 2 kaartjes gekocht voor de trein naar Dusseldorf Airport, dit kosten in totaal 52 euro. We moesten overstappen in Dortmund, dus moesten we gedurende de reis goed opletten waar wij ons bevonden. Uiteindelijk zijn we aangekomen op vliegveld Dusseldorf. We hebben in totaal maar liefst 14uur gereisd, terwijl onder normale omstandigheden 8uur reistijd ruim voldoende zou zijn. Tevens hebben we in totaal €52+€45= 97 euro aan extra reiskosten gehad, terwijl we slechts 60 euro vergoeding hebben ontvangen. Tijdens onze terugreis is er duidelijk sprake van wanprestatie uwer zijds (reisorganisatie). Wij verwachten dan ook dat alle gemaakte kosten worden vergoed alsmede een aanzienlijke schadevergoeding wegens het niet nakomen van verplichten. Hierbij verwijs ik naar de ANVR-reisvoorwaarde. In het bijzonder verwijs ik naar artikel: - Artikel 11.5: Reisorganisatie regelt alternatieve reis zodat onze reis gecontinueerd kan worden. Dit is absoluut niet het geval geweest, we hebben alles zelf uitgezocht. - Artikel 12.1: de reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Het minste wat ik als reiziger van een georganiseerde reis verwacht is dat de reisorganisator mij brengt tot de afgesproken en vastgelegde bestemming. - Artikel 13.1.A: De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen. Daar in dit geval geen sprake is van overmacht of van onzorgvuldigheid van mijn kant, heb ik conform artikel 12.3 alsmede artikel 13.1.a, zijn de voortvloeiende kosten voor uw rekening Naast de algemene voorwaarde wil ik u er tevens op attenderen dat de informatievoorziening gedurende onze terugreis ver beneden redelijkerwijs aan te nemen kwaliteit was. Voor ......... verwacht ik van u reactie en een passende oplossing. Schadevergoeding en onkostenvergoeding kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer ............. Dit rekeningnummer is ook bekend bij *reisorganisatie*.

zaterdag 28 augustus 2010