dekking verzekering DELA

2 reacties

Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 28 oktober 2010 is mijn broertje helaas overleden. Hij zag het leven niet meer zitten en heeft zijn eigen leven ontnomen.
Hij heeft op 15 oktober 2010 een overlijdensverzekering afgesloten bij DELA.
Op 26 oktober 2010 heeft hij het premiebedrag aan DELA overgemaakt.
Ingangsdatum verzekering was 1 november 2010.
Hij is gecremeerd op dinsdag 2 november 2010

Door mij is contact opgenomen met DELA om aanspraak te maken op de verzekering voor de kosten.
aan mij werd verteld dat DELA de kosten niet zou vergoeden, omdat de verzekering pas op 1 november 2010 in zo gaan.

Mijn broer heeft aan zijn verplichtingen voldaan door het premiebedrag op 26 oktober 2010 over te maken naar DELA.
Aangezien de crematie op dinsdag 2 november 2010 was, vraag ik mij af of deze kosten niet door DELA vergoed moet worden.
De verzekering op 1 november 2010 is ingegaan.

Ik hoop dat u mij hierbij kan helpen.

Bvd

Prim Gopi

donderdag 4 november 2010