medische gegevens gevraagd door ambtenaar gemeentelijke belasting.

0 reacties

Om gebruik te maken van een kwijtscheldings regeling van de belasting dient te den haag verzoek de abtenaar mijn medische gegevens, mag dit?.
In de zelfe gemeente heb ik op medische gronden al een wmo budget .
Heb hier de desbetreffende ambtenaar over geinformeerd, zodat deze heer een bevestiging kan krijgen van een andere gemeentelijke dienst,
betreffend gestelde diagnose .
Die mij vrijstelling van de gemeentelijke belasting op basis van mijn ziekte.
De desbetreffende abtenaar wenst hier geen genoegen mee te nemen.
en eist medische gegevens.
Traineerd deze abtenaat de zaak of discrimineerd deze omdat overduidelijk is aangetoond dat ik door mijn ziekte in
aanmerking kom voor kwijtschelding?

mvg
kees

zaterdag 29 mei 2010