Moet ik de rekening van het kinderdagverblijf betalen wegens te laat opzeggen?

0 reacties

In januari 2010 zijn wij bij een kinderdagverblijf wezen kijken om opvang voor onze inmiddels geboren zoon te regelen. Na zijn geboorte hebben wij een bevestigingsbrief voor inschrijving ondertekent en opgestuurd samen met het geboortekaartje. De bedoeling was dat onze zoon per ongeveer half mei voor drie volledige dagen hier ondergebracht zou worden. Onze zoon is 15 dagen na de uitgerekende datum pas geboren, hij zou dus eind mei pas naar de opvang gaan. Op 12 april j.l. heb ik de inschrijving opgezegd omdat wij inmiddels een gastouder hadden gevonden wat ons beter toe lijkt. Er is dus ruim 1,5 maand van te voren opgezegd. We kregen toen een rekening van het kinderdagverblijf van 406 euro, dit betreft een halve maand opvang (drie dagen per week), we hadden niet twee maanden van te voren opgezegd. Omdat wij het hier niet mee eens waren hebben we gebeld met het desbetreffende kinderdagverblijf. De volgende dag werden we teruggebeld dat ze bereid waren de rekening te halveren. Vervolgens kregen we een week later een nieuwe rekening van 270 euro; dus niet de helft.
De brief die wij ondertekend hebben rept niet over algemene voorwaarden waarmee wij door ondertekening akkoord zouden gaan. Op de website van het kinderdagverblijf staat wel dat ze een opzegtermijn van 2 maanden hebben. Tijdens de rondleiding is hier niet over gesproken. Ook hadden we nog geen intake-gesprek gehad en nog geen rekening gekregen voor de 35 euro administratiekosten die zij normaalgesproken bij inschrijving in rekening brengen. Daarnaast is ons verteld dat ze sowieso voor de dinsdag en donderdag een wachtlijst hebben waardoor de plek die zij voor onze zoon hadden ingepland alweer opgevuld is. Kunnen wij onder het betalen van deze rekening uitkomen?

vrijdag 30 april 2010