betreft 'n gestolen motorscooter ± 4 jaar geleden,waar ik nog steeds wegenbelasting voor moet betalen.

3 reacties

Scooter is destijds teruggevonden werd mij gemeld door de politie,maar 'n officieel bericht heb ik naar ik mij kan herinneren nooit gehad.Zoja had ik de scooter opgehaald.Na verloop van tijd kreeg ik het bericht dat bij de belastingdienst was gemeld dat ik m'n scooter terug had en dus weer wegenbelasting mocht-moest betalen.Heb toen de scooter voor 'n jaar geschorst in afwachting of ik nog iets van de teruggevonden motorscooter zou horen,maar nee.
Heb daarop 'n brief naar de belastingdienst geschreven over het probleem,degene die de brief in behandeling kreeg moet gewoon 'n aardig persoon geweest zijn,die persoon zei me maar alle papieren op te sturen en zou 't inorde gemaakt worden.Helaas na enige tijd kreeg ik alles terug met de mededeling dat ik moest aantonen waar het voertuig zich bevond.Nou ja weet ik veel!Dat kan ik dus niet,dus betalen,enz.enz.Groet Jan.

vrijdag 9 april 2010