Ondernemer stuurt hogere rekening dan dat hij in de offerte aangaf.

7 reacties

We hebben contact gehad met een ondernemer over het vervangen van een stuk rioleringsbuis. Foto’s zijn via de app verstuurt van de situatie. De ondernemer stuurde een app als beknopte offerte waarin stond dat het klusje €800 zou gaan kosten,maar €300 op rekening en €400 cash was ook okay. Hij baseerde de prijs op het graven en blootleggen van de buis, inclusief materialen en ging er van uit dat hij een dag nodig was. Wij gingen accoord. Meneer kwam om 08:25. Hij begon al vrij snel te klagen dat het tegenviel en zette een camera in om de buis te inspecteren. Er kwam rond de middag een uur een collega meehelpen. Rond 15:00 uur was hij klaar en vroeg of hij de boel ook weer dicht moest gooien, wat mij een normale gang van zaken lijkt. Hij zei dat hij haast had en om 16:00 ergens anders moest zijn. Vervolgens zei hij dat er wel zo’n €200 bij de rekening op kwam, waarop ik aangaf dat ik dat niet okay vond. Wij hadden immers een bedrag afgesproken en hij kon het ruimschoots in een dag doen. Mokkend gooide hij de boel dicht en reed om 15:45 weg. Mijn man heeft nog app contact gehad en gaf aan niet accoord te gaan met een hogere rekening. We moesten zijn toelichting maar met de rekening afwachten deelde hij mij. De rekening kwam snel, waarop het bedrag zelfs €350 extra was. Hij rekende dit voor de tijd dat de tweede man er was, zijn tijd dat hij met de camera bezig was en het gebruik van de camera zelf. Er is voor inzet van camera of extra uren geen enkel overleg geweest, we zijn niet gewezen op de consequenties die dit had op de hoogte van de rekening. Die €400 , waarschijnlijk zwart , aangezien die niet vermeld zijn op de facruur als voldaan, hebben we direct na de klus cash gegeven. Die €300, hebben we overgemaakt met vermeerdering van €95 die hij voor de camera rekende. We hebben een aangetekende brief gestuurd waarin we wederom aangaven niet accord te gaan met de rest. Hier kregen we geen antwoord op. Tot gisteren een incassobureau ons incl. Incassokosten maande tot betalen.
Mag dit allemaal? We hebben alle appjes nog en tevens veel foto’s ten tijde van de klus met tijdstippen ed.

woensdag 21 november 2018