Waterleidingbedrijf Vitens berekent precarioheffing door aan afnemers terwijl de rechter nog uitspraak moet doen hierover.

0 reacties

De gemeenteraad van Lingewaard heeft in 2015 besloten om precariobelasting op te leggen aan waterleiding Vitens. Vitens kiest er voor om de opgelegde precariobelasting over 2016 en volgende jaren door te berekenen aan haar klanten. Op dit moment achten wij dit te voorbarig. Vitens heeft namelijk van de gemeente Lingewaard uitstel van betaling gekregen, want Vitens heeft tegen de precariobelasting bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is momenteel in behandeling bij de rechter. Gemeente Lingewaard wacht af welke beslissing de rechter neemt bij andere gemeenten die deze heffing opleggen. Vooruitlopend op de uitspraak van de rechter berekent Vitens nu reeds deze eventuele precarioheffing door aan de klanten en is van plan deze 104,84 euro binnenkort te gaan incasseren. En dit, terwijl Vitens dus zelf nog geen kosten heeft gemaakt en het niet zeker is dat deze heffing zal worden opgelegd. Mogen wij (inwoners van Lingewaard) deze kosten weigeren te betalen totdat het zeker is dat deze precarioheffing inderdaad wordt opgelegd, of zijn wij verplicht dit bedrag reeds op voorhand over te maken aan Vitens? Vitens stelt dat, indien de rechter beslist dat Lingewaard geen precarioheffing mag opleggen, zij dit bedrag weer aan de inwoners zullen terugbetalen.

maandag 25 december 2017