geschil knp

6 reacties

Geschil met KPN (factuurnummer M23567285)
Dit zij de probleen en de brief die ik opgestelt heb en die zei ook ontvangen hebben maar niks mee doen ook niet met de bewijzen

Brief opgesteld 18 September 2010

Hierbij even een opsomming van de gesprekken met KPN over het volgende probleem.

Mevrouw Prijs heeft een lopend abonnement bij KPN voor haar mobiele telefoon. Tijdens onze verhuizing hebben wij deze telefoon nog kunnen gebruiken. Gedurende de verhuizing is de telefoon tussen de verhuisspullen gekomen en verhuisd van het oude naar het nieuwe adres. Toen we op het nieuwe adres de verbouwing klaar hadden en konden beginnen met inrichten, bleek dat de telefoon van Mevrouw Prijs was geblokkeerd voor inkomend een uitgaande oproepen.
Hierover hebben we meteen contact opgenomen met KPN en de kwestie voorgelegd. Daar werd ons verteld dat de betaling van de maand juni niet bij hun was binnengekomen. Ze konden bij KPN wel zien dat het geld er was geweest, maar weer teruggehaald was door de Rabobank. Dit zou volgens de bank gekomen kunnen zijn omdat onze rekeningnummers zijn overgegaan door de verhuizing. We zijn namelijk van Rabobank Borger-Odoorn overgegaan naar Rabobank Zuidoost Groningen. Dus hierna weer contact opgezocht met KPN en hun dit voorgelegd. Na vijf keer te zijn doorverbonden kreeg ik iemand aan de lijn van de afdeling debiteuren van KPN te Groningen. Daarmee kon ik voorkomen dat ons een bedrag werd aangerekend van 423 Euro. De dame in kwestie was ook begrip vol om dat zei ook aangaf dat ze onze verhuizing nog niet correct in de computer had staan en dat ze dat eigenlijk allang hadden moeten doen en ze gaf aan dat kpn al had geprobeerd de afkoopsom van mevrouw Prijs haar rekening te halen wat volgens ons niet zomaar mag en kan zonder dit aan ons mede te delen maar goed na dat gesprek zijn we er samen uit gekomen dat we het openstaande bedrag van 49,48 euro te betalen en dan zouden de problemen opgelost zijn dit is allemaal in goed overleg gegaan met de dame in kwestie aan de telefoon. Ik had dus met Mevrouw afgesproken dat ik de openstaande maand Juni zou betalen, Hier moest ik een briefje bijvoegen waarop stond dat het abonnement heraangesloten zou worden, hierbij moest ook een kopie van id-kaart en een handtekening met adres. Dit heb ik meteen gedaan op 30 Augustus. Op deze datum is de betaling ook geschied, dit kan ik aantonen met mijn afschriften van de Rabobank.
Van de KPN hebben we toen ook direct een mail gehad dat alles in goede orde was ontvangen en dat ze binnen 48 uur de heraansluiting gingen regelen. Ze hebben daar ook meteen het adres gewijzigd want dit hadden ze nog niet rondgemaakt. KPN gaf zelf ook aan dat ze dit nog niet hadden rondgemaakt ivm een reorganisatie. Dus post zouden we dan ook niet kunnen ontvangen (buiten onze schuld om).
Op 3 september bleek dat de telefoon nog niet actief was, dus weer contact gehad met het callcenter van KPN. Daar bleek dat het in behandeling was en werd me verteld dat het door de voorgenoemde reorganisatie wat langer duurde, maar het moest voor die komende dinsdag rond zijn. Die bewuste dinsdag deed de telefoon nog niets, dus maar weer eens contact gehad met KPN en daar de zaak weer voorgelegd. Weer werd er gezegd dat het door de reorganisatie kwam, maar het stond in de computer en het zou goed komen op dat moment hadden wij nog steeds het volle vertrouwen in kpn en de medewerkers. Daar vanuit gaand de verdere week maar afgewacht. Na vrijdag 10 september nog niets gehoord te hebben, weer gebeld met KPN. Kreeg toen ene Marloes aan de telefoon en die wist mij te vertellen dat ik netjes had betaald alle maanden, tot op heden, maar ook dat de telefoon niet weer heraangesloten zou worden. Dit omdat zij niet stonden voor afspraken die door de afdeling debiteuren waren gemaakt en dit kwam omdat de afdeling debiteuren van de een op andere dag was opgeheven, aldus KPN. Deze keer werd ons toch vriendelijk verzocht om het abonnement af te kopen en daarbij werd verteld dat ze het bedrag van ons gingen innen van 449,43 Euro. En we konden er niks meer tegen inbrengen er was geen medewerker die ons nog helpen kon met deze kwestie en werden we veder aan ons lot over gelaten afgesloten alles netjes geregeld van onze kant en dan wordt je toch eigenlijk wel belazerd waar je bij staat om nu nog te zeggen dat mevrouw Prijs nog vertrouwen in mensen heeft is het nu toch echt wel helemaal weg

De Zaak is over gedragen aan Lindorff

Vandaag (18 September) hebben we een brief in de bus gekregen en daarbij
de folder en acceptgiro van Lindorff.
Tot het verzoek van uit betaling voor de telefoon hier heb ik heen gebeld dat
dit niet de bedoeling was en dat ik met kpn en afspraak had gemaakt waar ik
nog steeds voor sta en dat zei die na moeten komen om dat zei te kort
schieten in hun kant van de afspraak en het allemaal wel erg snel door
geschoven hebben ik ben al mijn afspraken netjes nagekomen
mondeling en schriftelijk die ik op mijn beurt keurig netjes na gekomen ben
alles volgens de regels alles netjes op papier (gegevens enzo) betaling netjes
gedaan zijn.
allemaal bewijsstukken keurig voor elkaar althans dat dacht ik.
Lindorff zei op hun manier dat ik er waarschijnlijk niet onder uit kwam waar ik
Weer op mijn beurt dacht die afspraak is gemaakt mondeling en schriftelijk
Dan kan dat probleem toch zo uit de wereld geholpen worden dan wil ik wel
weer goed vertrouwen hebben in de kwestie maar dat help dan ook weer niet
maar goed ik ik heb het er niet bij neer gelegt en hielt dan ook
voet bij stuk en heb gevraagd om uitstel en heb hun de bewijs stukken
gestuurd met daar in alle bewijsstukken.
Daar heb ik 2 oktober 2010 en brief op terug gekregen ook keurig netjes
Bewaard waar in staat dat zei cotact hadden gehad met knp en dat ook
Inderdaad de betaling achterstand is voldaan maar het komt er op neer dat
Zei niet verantwoordelijk zijn voor de mondelinge en schriftelijke afspraak met
Kpn en waarop kpn dus ook weer zegt afdeling debiteuren is er niet meer alle
Afspraken komen dus te vervallen en ze verzoeken je tot afkoopsom van de
Telefoon die ik op mijn beurt ook nooit kwijt wou dat nummer was belangrijk
Voor mij omdat ik werkloos ben en meerdere sollicitatie heb/had lopen op
en nummer wat dus al en poos niet te bereiken is en waar het dan op
neer komt is dat ik dus niet in aanmerking kan komen om weer aan de slag te
gaan omdat ik telefonisch niet te bereiken ben en daar komt nog naast dat ik
nu en prepaid telefoon heb aangeschaft om dat ik me dus ook geen nieuw
abonnement kon aanschaven en door dat ik dus werkloos ben vaak moet
bellen
om achter sollicitatie aan te gaan loop dat beltegoed natuurlijk mooi hoog op
en dan komt er nog eens bij dat ik vind dat ik erg mens onterend ben
behandelt dat ik om dit alles nooit gevraagd heb er is en afspraak gemaakt bij
knp bewijzen van, dan is er toch ook en afdeling die dat kan rechtzetten of dat
nu knp of lindorrf is ergens zal er toch iemand moeten weten hoe dit opgelost
kan worden wandt ik heb hier nooit om gevraagd en nogmaals ik vind dat mij
hier onrecht wordt aangedaan en u mag best weten dat dit alles mij behoorlijk
dwars zit is het niet in het vinden van werk wat me moeilijk wordt gemaakt
dan krijg ik er lichamelijk wel hoofdpijn van.

Hierbij ben ik tot en besluit gekomen door niet te gaan betalen en de verdere
stappen af te wachten

Wij zijn niet van plan dit bedrag te gaan betalen. Het gebeuren bij KPN is buiten onze schuld om, wij hebben ons gehouden aan de toen getroffen regeling.
Ik vind dat ik in mijn recht sta en eigenlijk en schade vergoeding mag krijgen op dit alles.

Bewijsstukken worden via de post nagestuurd:

• bankafschrift
• gegevens kopi identiteitskaart adres telefoon nummer handtekening
• bevestiging email knp bewijs van betaling binnen en binnen 48 telefoon aansluiting
• schriftelijk alles zelf op de pc verwoord van de verloop met kpn,lindorff

Met vriendelijke Groet,

woensdag 20 oktober 2010